Risicomanagement

Bekijk deze pagina in: English

De lat voor risicomanagement binnen de bouwsector ligt hoger dan ooit tevoren. Uit onderzoek van PwC in samenwerking met Nyenrode, NBA en de Universiteit van Groningen blijkt dat er de afgelopen 5 jaar weinig is veranderd ten aanzien van risicomanagement in Nederland in het algemeen, maar zeker ook in de bouwsector. In vergelijking met andere sectoren rapporteert de bouwsector significant minder risico’s, wordt er veelal gerapporteerd op incidentenniveau, hebben veel bouwbedrijven ook geen separate risicomanagement afdeling en geeft zestig procent van de bouwbedrijven geen ‘in control’ verklaring af. Kortom, er zijn nog voldoende uitdagingen.

Risico’s bouwsector toegenomen

De snelheid waarmee en de mate waarin risico’s uw prestaties bedreigen, zijn toegenomen. Hierop anticiperen is essentieel en wordt ook verwacht door opdrachtgevers binnen uw kwaliteitsmanagementsysteem. In de huidige trend proberen opdrachtgevers steeds vaker de verantwoordelijkheid van de volledige levenscyclus van een bouwobject over te dragen aan de opdrachtnemer. Dit betekent dat niet alleen de horizon waarover risico’s moeten worden ingeschat langer wordt, maar ook op terreinen terecht komt waarmee u als opdrachtnemer minder kennis en ervaring heeft. 

Het projectmatige karakter en de veelal decentrale bedrijfsmodellen helpen ook niet om een zekere mate van harmonisatie en consistentie te bewerkstelligen, laat staan standaardisatie en centralisatie. Hierdoor ontbreekt vaak een robuuste bedrijfsvoering, is er sprake van inefficiëntie, worden er relatief vaak fouten gemaakt en worstelen veel bestuurders met het in control zijn van hun organisatie.

Versterken van de grip op uw projecten en processen

Onze adviseurs hebben ruime ervaring binnen de sector en zijn zich bewust van de ontwikkelingen en uw belangrijkste uitdagingen. Ze helpen de kwaliteit van uw interne processen te bevorderen en daardoor de grip op uw organisatie te vergroten. Dit geldt zowel voor individuele projecten, uw projectportfolio als voor de organisatie als geheel. Er moet voldoende aandacht zijn voor specifieke projectmomenten, zoals onder andere bid / no bid beslissingen en belangrijke milestones in het proces van het opstellen van het programma van eisen tot aan oplevering en uitvoering. Daarnaast kan verbeterd inzicht in het risicoprofiel (door middel van project risicoclassificaties) en de voortgang van uw projecten helpen om uw post onvoorzien te onderbouwen en uw marges te waarborgen.

Resultaten van onze aanpak

  • Helder en geïntegreerd beeld van de belangrijkste risico’s in uw projectportfolio en uw organisatie als geheel;
  • Optimale mix van interne beheersing om uw belangrijkste risico’s effectief en efficiënt te kunnen beheersen;
  • Risicomanagement geïntegreerd in de dagelijkse praktijk en met heldere rapportages;
  • Minder operationele verrassingen en verliezen door een meer voorspelbare operatie; en
  • Verhoogd risicobewustzijn door uw hele organisatie.