Rendementsverbetering

Rendementsverbetering
Rendementsverbetering
 
Meetbaar verbeteren


Ontwikkelingen in vraag, aanbod en regelgeving zorgen voor prijsdruk in de bouwsector. Dit heeft scherpe prijsconcurrentie en lage winstmarges tot gevolg. U kunt uw rendement meestal vergroten door uw bedrijfsprocessen te verbeteren. Immers, opleverfouten, gebrekkige communicatie en het onnodig inefficiënt verlopen van het bouwproces kosten niet alleen veel geld, het levert ook ontevreden klanten op. Met het terugdringen van faalkosten kunt u uw rendement aanzienlijk verhogen. Maar hoe pakt u dit aan?

Concrete resultaten

PwC kan u ondersteunen met een structurele aanpak van rendementsverbetering en aantoonbare resultaten. Uit onze ervaring blijkt dat het verbeterpotentieel op circa 5% van de jaarlijkse omzet ligt. Naast financiële voordelen levert onze aanpak meer inzicht in uw kernprocessen op. Concrete resultaten van onze beproefde verbetermethoden variëren van kostenreductie, vermindering van doorlooptijden en vergroting van uw marktaandeel tot het verhogen van de leverbetrouwbaarheid of klanttevredenheid.

Solide analyses, praktische insteek

Voor het bereiken van rendementsverbetering gebruiken we de methode Resultaatgericht Verbeteren. Onze aanpak is zowel data- als mensgedreven: solide analyses met een praktische insteek. Wij zorgen ervoor dat de verbeteringen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en leiden uw medewerkers op om structureel te blijven werken aan procesverbetering.