Uitwisselen van informatie (XBRL)

Sneller en betrouwbaarder financiële informatie samenstellen en verspreiden

XBRL is een erg welkome nieuwe ontwikkeling op het gebied van interne en externe financiële verslaggeving. U kunt er belangrijke tijds- en kostenbesparingen en foutenvermindering mee bereiken. Veel overheden, toezichthouders en beurzen bieden al de mogelijkheid om financiële rapportages in XBRL-formaat aan te kunnen leveren. In veel gevallen wordt serieus overwogen het aanleveren in XBRL-formaat verplicht stellen.

Wat is XBRL?

De eXtensible Business Reporting Language (XBRL) is een gestandaardiseerde digitale taal waarmee u bestaande financiële informatie op eenvoudige wijze kunt verzamelen, elektronisch uitwisselen, analyseren en zonodig bewerken. XBRL zorgt ervoor dat uitwisseling van informatie tussen uw IT-systemen, -applicaties, data warehouses en spreadsheets met behulp van deze gestandaardiseerde taal op een eenvoudige wijze geschiedt. Het betreft hier dus geen nieuwe accountingstandaard of standaard rekeningschema, zoals vaak wordt gedacht.

Voordelen van XBRL

Met XBRL kunt u eenvoudiger en efficiënter uw interne en externe financiële rapportage samenstellen en aan derden communiceren. Bovendien neemt het risico op fouten drastisch af doordat de cijfermatige informatie niet meer handmatig ingevoerd wordt, waardoor de betrouwbaarheid van de cijfers toeneemt. U bent dan ook in staat snel juiste analyses uit te voeren die u ondersteunen in uw strategische keuzes. Ook het verspreiden van uw informatie is eenvoudig. Met een druk op de knop verzendt u uw jaarrekening aan uw belanghebbenden. Als uw klanten hun jaarrekeningen ook in XBRL zouden aanleveren, dan zou u in een oogwenk een analyse kunnen maken van bijvoorbeeld de solvabiliteit van uw klanten.

Twee varianten: Financial Reporting en Global Ledger

XBRL Financial Reporting (FR) is bedoeld voor externe financiële verslaggeving. Het bevat per definitie geaggregeerde gegevens en biedt maar in beperkte mate de mogelijkheid om in te zoomen op onderliggende details. XBRL FR biedt daarmee met name voordelen in het gegevensverkeer tussen organisaties en de verwerking aan de ontvangende kant, zoals overheden, toezichthouders en banken.XBRL Global Ledger (GL) is een systematiek waarmee u de vastlegging, uitwisseling en rapportage van al uw grootboekgegevens kunt standaardiseren en optimaliseren, vanaf transactieniveau. Informatie uit bedrijfsprocessen wordt op één punt en één moment vastgelegd, waarna het voor allerlei doeleinden gebruikt kan worden zonder de gegevens nog te hoeven transformeren. Omdat de link met de bron intact blijft, beschikt u altijd over de gewenste contextuele informatie. Zo kunt u voor bijvoorbeeld internationale omzetcijfers inzoomen tot op lokaal transactieniveau. XBRL GL maakt alle gegevens transparant en gereed voor uitwisseling binnen uw bedrijf, over landsgrenzen heen en met externe partijen.XBRL FR en GL zijn complementair; om optimaal van de voordelen van XBRL gebruik te maken kan een organisatie het beste beide varianten implementeren. Hiermee kan de rapportageketen, van transactie tot externe rapportage en analyse, maximaal efficiënt en effectief worden gemaakt.

Moderne rapportagespecialisten

PwC kan u als wereldwijd leider op het gebied van XBRL-advies optimaal ondersteunen bij de introductie van XBRL binnen uw organisatie. Onze specialisten maken o.a. deel uit van het XBRL-projectteam van de Nederlandse overheid met als doel administratieve lastenvermindering voor bedrijven. Samen met u kunnen we ervoor zorgen dat uw interne rapportageprocessen worden geoptimaliseerd en uw belanghebbenden sneller en eenvoudiger betrouwbare financiële informatie over uw organisatie in handen hebben.

Samengevat

Met XBRL kunt u accurate interne en externe financiële rapportages eenduidig, snel en eenvoudig samenstellen en via internet verspreiden. Uzelf en uw belanghebbenden hebben de benodigde kwalitatief hoogwaardige informatie in een oogwenk in handen voor het maken van belangrijke strategische beslissingen.

Wat kunt u van PwC verwachten?

  • Ondersteuning bij het interpreteren van regelgeving (om uw jaarrekening in XBRL te kunnen zetten)
  • Hulp bij mapping (juist toepassen van XBRL in uw specifieke situatie)
  • Advies over de integratie van XBRL in uw IT-processen
  • Training van uw medewerkers in het gebruik van XBRL
  • Hulp bij het controleren op de juistheid van definities en data (omzet, personeelskosten, gehanteerde afschrijvingsregels, goodwill op uw balans)
  • Ondersteuning bij het optimaliseren van uw rapportageprocessen