Rapportage van resultaten

De verslaggeving van uw resultaten dient perfect in orde te zijn. Het is er daarbij de laatste jaren niet makkelijker op geworden. Regelgeving zoals Sarbanes-Oxley, IFRS en de nieuwe Transparantierichtlijn stellen nieuwe en vaak complexere eisen, de stroom richtlijnen houdt aan en dan zijn er ook nog regels voor het ‘verhalende’ rapport. Daarbij dient u als u internationaal actief bent ook nog rekening te houden met de per land soms grote en lastige verschillen in wetten en regels voor rapportages.

Niet-financiële resultaten

Uw rapport kan voldoen aan de letter van alle regels en richtlijnen, maar wellicht toch geen helder en compleet beeld geven van de werkelijke gezondheid en vooruitzichten van uw onderneming. Terwijl dat door veel aandeelhouders en beleggers in toenemende mate gevraagd (geëist!) wordt. Behalve een vanzelfsprekend overzicht van financiële kengetallen, verlangen zij ook dat u uitgebreid verslag doet van niet-financiële resultaten.

Duidelijk en volledig

Vanzelfsprekend streeft u ernaar aan alle eisen te voldoen, maar laat externe regelgeving niet uw enige motivatie zijn! Een cultuur van transparantie is een doel op zichzelf. Wij helpen u bij het creëren van die transparante bedrijfscultuur. Door veel praktijkervaring weten wij hoe u zo effectief en efficiënt mogelijk kunt voldoen aan strenge rapportagevoorschriften en de verwachtingen van belanghebbenden. Wij bieden u, in elk land waarin u actief bent, een breed en compleet pakket diensten dat uw verslaggeving duidelijk, volledig én relevant maakt.

Prestatiegebieden

Wij ondersteunen u onder meer met advisering op het gebied van:

  • Naleving van regels en wetten
  • Contacten met toezichthouders
  • IFRS-eisen
  • Rapportage van niet-financiële en duurzaamheidsfactoren (op het gebied van milieu, veiligheid, personeelsbeleid en maatschappelijke verantwoordelijkheid)
  • Sarbanes-Oxley
  • Transparantie en toegenomen publicatieplicht
  • Administratieve verwerking en verslaglegging van transacties
  • Inzicht in trends in bedrijfsrapportage
  • XBRL