Personeelsmanagement

De factor ‘mens’ is in het algemeen doorslaggevend voor het succes van uw ondernemingsstrategie. Human resource management is daarom niet voor niets een van de belangrijkste aandachtsgebieden in de organisatie. Daarbij komen er vele uitdagingen op uw af: Schaarste van talent, de vergrijzing van de beroepsbevolking, de veranderende houding van mensen ten aanzien van werk, het diverser worden van de beroepsbevolking, veranderende regelgeving, etc. Om hier goed op voorbereid dient u zich bezig te houden met vraagstukken als: Het binden van topprofessionals en de daarmee verbonden beloningsvraagstukken,een op de toekomst gericht HR beleid wat rekening houdt met de demografische ontwikkelingen maar tevens met uw lange termijn ondernemingsdoelstellingen.

Onderscheidend vermogen

In welke mate draagt uw personeelsbeleid bij aan het succes van uw onderneming? Heeft u voldoende zicht (en grip!) op de resultaten van uw HR-beleid? Is de HR-functie voldoende financieel onderbouwd? Een goed personeelsbeleid sluit één-op-één aan bij de bedrijfsdoelstellingen. Het zorgt ervoor dat uw mensen voldoende worden gemotiveerd én uitgedaagd om voor uw onderneming een topprestatie te leveren. Het zorgt voor een passende beloningsstructuur en optimale waardering en ontplooiingsmogelijkheden voor uw sleutelpersonen: dé mensen die in de praktijk het onderscheidende vermogen van uw onderneming bepalen.

Uiteenlopende HR-aspecten

Wij helpen u met alle aspecten van het financieel onderbouwen van de HR functie. Onze adviseurs werken nauw met u samen aan geïntegreerde oplossingen voor nu en in de toekomst. Wij hebben toegang tot een wereldwijd netwerk van HR-professionals, gespecialiseerd in uiteenlopende HR-aspecten. Op het gebied van internationale mobiliteit, beloning en HR-management. Maar ook bijvoorbeeld op het gebied van belastingen, secundaire arbeidsvoorwaarden, pensioenregelingen, vergoedingen, financiële planning, internationale uitzending, eigen vermogen en regelgeving.

Prestatiegebieden

Wij ondersteunen u onder meer met diensten op de volgende gebieden:

  • Het aantrekken, motiveren en behouden van medewerkers
  • HR-benchmarking en metingen
  • Secundaire arbeidsvoorwaarden en vergoedingsregelingen voor medewerkers, waaronder pensioenen
  • Honorering van directie en HR-governance
  • Internationale mobiliteit van personeel en planning van uitzendingen
  • HR vraagstukken in verband met fusies en overnames
  • Effectiviteit en dienstverlening van de HR-afdeling