Omgaan met complexiteit

  • 77% van CEO’s van grote bedrijven wereldwijd zegt dat de complexiteit in hun organisatie de afgelopen 3 jaar is toegenomen
  • 73% van CEO’s zegt dat de toename van complexiteit onvermijdelijk is. Maar 78% zegt dat het terugdringen van onnodige complexiteit voor henzelf prioriteit heeft
  • 65% van CEO’s zegt dat uitbreiding naar nieuwe gebieden en fusies en overnames waardescheppende activiteiten zijn die de complexiteit vergroten
  • 4% van CEO’s zegt dat ze heel goed zijn in het meten van complexiteit
  • 5% zegt dat ze een bedrijfsbreed kader hebben voor beheersing van de complexiteit
  • 1400 CEO’s wereldwijd namen deel aan het Global CEO Survey
    [bron: PwC Global CEO Survey]

Striktere governance-eisen, toenemende concurrentie, informatietechnologie maar vooral mondialisering leiden tot meer complexiteit bij het zakendoen en bij het besturen van een onderneming. En zolang dat leidt tot nieuwe commerciële mogelijkheden die waarde toevoegen aan uw onderneming, is daar niets mis mee. Lastiger is het, als het gaat om factoren die buiten de controlesfeer van de onderneming liggen en die het bedrijfsproces vooral verstoren. Hoe gaat u om met complexiteit?

"We willen dat onze mensen complexiteit als een positieve uitdaging zien"

CEO/Australië

Goede banen leiden

Complexiteit is inherent aan ondernemen. Informatietechnologie bijvoorbeeld, is op zichzelf complex maar helpt de onderneming efficiënter te werken en productiviteit te verhogen. Wie wil fuseren of ondernemingen overneemt, nieuwe producten ontwikkelt, zich richt op nieuwe markten, bedrijfsactiviteiten verplaatst of uitbesteedt, krijgt te maken met verhoogde complexiteit. Niet het bestrijden, maar het in goede banen leiden hiervan moet prioriteit zijn. Daar tegenover staan factoren als regelgeving, activiteiten van concurrenten, veranderende klantbehoeften etcetera. Aspecten die u in het beste geval enigszins kunt beïnvloeden, maar die u op geen enkele manier kunt controleren - laat staan elimineren.

"Mensen zijn geneigd complexiteit te accepteren in plaats van er iets aan te doen"

CEO/VS

Meetbaar maken

Wij kunnen u ondersteunen bij het in kaart brengen van complexiteit en helpen u onderscheid te maken in 'positieve' en 'negatieve' complexiteit. Via ons internationale netwerk heeft u toegang tot kennis en diensten waarmee u meer grip krijgt op de complexiteit in uw onderneming en meer inzicht in de mate waarin u voldoet aan de voorwaarden om complexiteit optimaal te managen: het "lean" maken van uw operatie bijvoorbeeld, maar ook het beter beheersen van outsourcing en offshoring. Wij helpen u inzicht te krijgen in welke activiteiten waarde toevoegen, en welke waarde vernietigen. Kortom: wij helpen u bij het meetbaar maken van complexiteit, zodat u beter kan presteren

"We moeten vaststellen welke activiteiten waarde scheppen en welke waarde vernietigen en vervolgens moeten we die waarde berekenen en optimaliseren"

CEO/Duitsland

Meer weten over het omgaan met complexiteit? Vergelijk uw ervaringen met die van con-collega's wereldwijd in de Global CEO Survey. U kunt natuurlijk ook altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.