Kosten verlagen

Kosten verlagen cq beheersen is voor ondernemingen een voortdurende uitdaging


Meer doen met minder

Dat adagium past bij vrijwel bij iedere onderneming. Zeker momenteel. U wilt graag uw kostenniveau zo laag mogelijk houden, maar dan wel zónder dat het groeipotentieel van uw bedrijf in gevaar komt! Vooral als het even minder voor de wind gaat, is het soms moeilijk de druk van belanghebbenden te weerstaan om lukraak ‘te snijden’ en personeelsaantallen drastisch terug te brengen. Gerichte kostenverlaging op grond van goed onderbouwde argumentatie is essentieel voor het toekomstperspectief van uw organisatie. Toegevoegde waarde is daarbij het uitgangspunt. Soms kan het echter zo zijn dat acute kostenverlaging de enige weg is een onderneming te redden. In dat geval is allereerst de korte termijn levensvatbaarheid aan de orde en daarna pas de toekomst.

Kostenreductie

Wij hebben veel ervaring met kostenreductie programma’s. Onze inbreng beperkt zich niet tot analyseren en adviseren. Wij helpen ondernemingen vooral ook met het uitwerken van kostenreductie initiatieven en programma’s en de realisatie daarvan. Het laatste doen we door middel van programma management en het ondersteunen van het operationeel management met inhoudelijk- en procesmatige begeleiding. Hands on en pragmatisch. Uitbesteding, verlaging van de inkoopkosten, reductie van de overheadkosten, verbetering van de operationele aansturing en herstructurering van de supply chain zijn voorbeelden van initiatieven waarmee wij veel ervaring hebben. Bij het laatste voorbeeld nemen onze adviseurs samen met onze belastingspecialisten ook uw business model en tax-positie nadrukkelijk in ogenschouw. Bij acute kostenverlaging in het kader van continuïteitsbedreiging ondersteunen we bijvoorbeeld bij reductie van werkkapitaal, optimalisatie van de cash flow en verlaging van financieringslasten. In dat geval werken onze adviseurs samen met onze financiële herstructurerings-specialisten.

Prestatiegebieden

Onze specialisten kunnen u onder meer deskundig advies verschaffen over:

 • Efficiënt inrichten van processen (o.a. foutenvermindering, stopzetten van activiteiten die geen waarde toevoegen)
 • Herontwerp van de organisatie
 • Overhead-reductie
 • Shared Service Centers en outsourcing / offshoring
 • Inkoopmanagement
 • Supply Chain-optimalisatie, inclusief locatieplanning en belastingen
 • Prestatie en kostenbeheersing
 • IT-kostenbeheersing
 • Kapitaalstructuur en kapitaalkosten
 • Schaalverkleining en afsplitsing
 • Directe en indirecte belastingen
 • HR-reorganisaties
 • Effectieve beloningenstructuren en pensioenkostenreductie
 • Loonkostenreductie en besparingen op lokale en internationale arbeidsvoorwaarden
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden en vergoedingsregelingen voor medewerkers