Inspelen op veranderingen

Van alle factoren die uw onderneming beïnvloeden, is er één constant: verandering. Verandering van de economie, de spelers in uw markt, productiemethoden, technologie, regelgeving et cetera. Met als gevolg: verandering van uw onderneming. Aanpassing van visie en strategie leidt niet zelden tot aanpassing van de koers en structuur van het bedrijf. Een moeilijke klus: de meerderheid van bestuurders geeft aan dat achteraf gezien hun veranderingstraject niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd of gewoonweg mislukt is. Hoe verandert u wél succesvol?

Menselijke aspecten

Er zijn tal van verhoudingen in en rondom een organisatie die verandering complex maken. Die tussen aandeelhouders, medewerkers en overige belanghebbenden, maar ook die tussen afdelingen of bijvoorbeeld ondersteunende technologieën. Verandering in een van deze terreinen beïnvloedt altijd andere gebieden. Cruciaal voor een succesvol resultaat zijn menselijke aspecten van de verandering. Daarbij gaat het om het winnen van steun van het personeel, de ontwikkeling van noodzakelijke competenties en verandering van gedrag en attitude.

Framework

PwC helpt ondernemingen succesvol veranderingen door te voeren die passen bij hun strategische initiatieven. Wij hebben hiervoor onder meer een eigen framework ontwikkeld met strategieën en hulpmiddelen voor organisaties die een grote verandering willen doorvoeren. Onze specialisten hebben ervaring met veranderingstrajecten. Wij helpen uw onderneming onder meer met het formuleren en communiceren van de argumenten voor de verandering, het enthousiast betrekken hierbij van sleutelpersonen in de organisatie, maar ook het ontwikkelen van de juiste competenties.

Prestatiegebieden

Wij kunnen organisatie met de volgende diensten en advisering ondersteunen:

  • Ontwikkeling van een (strategische) verandervisie (de verandering) en de bijbehorende veranderstrategie
  • Ondersteuning van het veranderingsproces en het ontwikkelen van verandervaardigheden in de organisatie
  • Advisering over en begeleiding bij transitiemanagement en projectmanagement in het kader van de beoogde verandering
  • Advisering over en begeleiding bij de herinrichting van de organisatie (reorganisatiebegeleiding, uitwerking formele kant van de organisatie, taak- en functie-omschrijvingen etc.)
  • Advisering over en ontwikkeling van competenties bij (groepen van) medewerkers
  • Advisering over en uitvoering van opleidings- en trainingsprogramma’s
  • Management van veranderrisico’s
  • Coaching van medewerkers en management