Governance en regelgeving bij beursgenoteerde ondernemingen

Voldoen aan Tabaksblat

Natuurlijk wilt u voldoen aan de corporate governance-richtlijnen uit de Code Tabaksblat. Niet zozeer omdat u dat verplicht bent, maar omdat u zich realiseert dat beursgenoteerde ondernemingen met solide resultaten onder goed bestuur de voorkeur genieten bij kritische beleggers en aandeelhouders. ‘Presteren op basis van integriteit’ geeft u een betere concurrentiepositie. Het voortdurend blijven voldoen aan de richtlijnen is echter een serieuze uitdaging.

Holistisch perspectief

Uw onderneming, uw markt, uw aandeelhouders: de wereld verandert voortdurend. Hoe creëert u een solide fundament voor de naleving van ‘juiste opvattingen’ en het ‘juiste gedrag’? Een fundament dat ervoor zorgt dat de mensen in uw organisatie als vanzelfsprekend handelen op een wijze die de goede reputatie van uw onderneming beschermt en versterkt. Hoe zorgt u voor effectieve integratie met de dagelijkse bedrijfsvoering en lang termijn strategie? Maar ook: hoe houdt u zicht op het kostenplaatje van de naleving van regelgeving? Sorteren investeringen wel het gewenste effect?

Betrouwbare procedures

Wij ondersteunen u bij uw inspanningen om de interne organisatie nog beter in te stellen op de Code Tabaksblat. Helpen u bij het evalueren en/of implementeren van betrouwbare interne procedures en duidelijke en effectieve gedragsregels, en adequaat risicomanagement. Want goed corporate governance levert u veel op:

 • Sterkere positie op de kapitaalmarkt
 • Krachtigere reputatie
 • Verminderde persoonlijke risico’s voor bestuurders en managers
 • Hogere integratie met de bedrijfsvoering en lange termijn strategie
 • Betere beheersing van strategische-, financiële-, reputatie- en nalevingrisico’s

CFO’s geven aan dat het laatste, risicomanagement, en rapportage daarover, de laatste tijd nadrukkelijk aan belang gewonnen hebben. Wat is het normenkader dat we zouden moeten hanteren om tot een effectieve aanpak van risicomanagement? Hoe kunnen we risicomanagement effectief fasegewijs introduceren? Hoe sluiten we aan bij andere op risico, control en assurance gerichte initiatieven? Wat is de draagwijdte van de verklaringen die het bestuur over risicomanagement aflegt?

Prestatiegebieden

PwC ondersteunt u graag. We hebben specialisten op o.a. de volgende prestatiegebieden:

 • In kaart brengen, en helpen beheersen van risico’s
 • Onrechtmatigheden onderzoeken en adviseren van bestuur en commissarissen
 • Advisering over prestaties en verantwoordingsplicht van de raad van bestuur en het management
 • Integratie van governance in de organisatie
 • Corporate governance training (b.v. communicatie tussen Raad van Commissarissen, Audit Commissie en Raad van Bestuur)
 • Signaleren en aanpakken van klachten en schending van wetgeving en interne procedures