Fiscaal dienstverleningsconvenant

Sneller zekerheid over uw fiscale situatie

Tot voor kort controleerde de Belastingdienst de aangifte van ondernemers altijd achteraf. U blijft daardoor lang in onzekerheid over de hoogte van de aanslag. Bovendien kan de belastingambtenaar u altijd extra vragen stellen of een onderzoek starten, wat veel vraagt van uw interne organisatie.

Wanneer u als ondernemer in het midden- en kleinbedrijf eerder zekerheid wilt krijgen over uw fiscale positie, kunt u samen met de Belastingdienst besluiten tot horizontaal toezicht.

Om deze werkwijze op basis van wederzijds vertrouwen en transparantie mogelijk te maken, dient u te kiezen voor een fiscaal dienstverlener die een convenant heeft gesloten met de Belastingdienst. PwC heeft zo’n convenant sinds 2009. We bespreken afwijkende fiscale kwesties met de fiscus voordat de aangifte wordt ingediend. Hierdoor zijn controles achteraf vaak niet meer nodig.

Wat zijn de voordelen van horizontaal toezicht?

  • Sneller duidelijkheid over uw fiscale positie voor de vennootschapsbelasting, loonheffingen, omzetbelasting en inkomstenbelasting.
  • Minder controles en vragenbrieven, dus minder kosten voor de accountant en fiscaal adviseur.
  • Snel antwoord op uw vragen aan de Belastingdienst omdat wij een vast aanspreekpunt hebben.

Naast deze voordelen in de relatie met de Belastingdienst, toont u met horizontaal toezicht aan uw klanten en andere belanghebbenden dat uw fiscale processen op orde zijn. En dat is een kwaliteitsmerk op zich.

Hoe kunt u deelnemen aan horizontaal toezicht?

Om gebruik te maken van horizontaal toezicht, dient u ons aansluitingsformulier in te vullen. Daarin bevestigt u onder meer dat u uw financiële administratie tijdig, juist en volledig bij ons aanlevert. Als u al met PwC werkt voor uw accountancy en fiscale zaken, zal de extra investering om deel te kunnen nemen aan horizontaal toezicht gering zijn.

De werkzaamheden die PwC voor de aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting verricht, zijn door de Belastingdienst akkoord bevonden. Voor de loonheffingen en omzetbelasting dienen we ongeveer elke vijf jaar uw risico’s in kaart te brengen door enkele interviews af te nemen. De uitkomsten van de interviews kunt u gebruiken voor een eventueel verbeterplan.

Wilt een aansluitingsformulier opvragen, of wilt u meer weten over hoe we horizontaal toezicht voor u kunnen inrichten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Compliance is onze Business!