Duurzaam ondernemen

Winst maken, dat is een van de belangrijkste doelstellingen van een onderneming. Maar in toenemende mate verwachten aandeelhouders óók dat uw bedrijf een positieve bijdrage levert aan de samenleving. En dat u het milieu zo min mogelijk belast. Steeds vaker moet u economische belangen afwegen tegen maatschappelijke en milieubelangen. De mate waarin u duurzaam onderneemt bepaalt voor een belangrijk deel uw imago. En daarmee ook de waarde van uw onderneming.

Vertrouwensband

Duurzaam ondernemen heeft op veel aspecten betrekking. Over hoe u omgaat met schaarse grondstoffen, met uw personeel. Over de mate waarin uw onderneming vervuiling voorkomt. Over de verantwoorde inkoop of produktie van uw goederen. Over wat u aan maatschappelijke activiteiten ontplooit. Een eerste stap naar een duurzame onderneming is het scheppen van een goede relatie tussen het bedrijf en de verschillende belangengroepen (stakeholders). Pas als u alle belangen van stakeholders kent, kunt u een effectief duurzaam beleid voeren.

Tijd en middelen

Wie werk wil maken van duurzaamheid, dient hiervoor tijd en middelen vrij te maken. Wij hebben veel deskundigheid opgebouwd op het gebied van duurzaam ondernemen. Samen met u brengen we in kaart hoe duurzaam uw organisatie is, maar vooral op welke aspecten u nog duurzamer kunt opereren. Startend met het formuleren van uw strategie en het bepalen van indicatoren. Vervolgens is het zaak uw interne organisatie in te richten en uw duurzaamheidsverslag samen te stellen. Ten slotte volgt de verificatie van het rapport. Een verificatie verhoogt de waarde van uw rapport, het verschaft duidelijkheid en zekerheid aan alle stakeholders.

Prestatiegebieden

Als u kiest voor PwC, kiest u voor een integraal team van accountants en duurzaamheidsspecialisten dat werkt aan uw verslaggeving. Zo bent u verzekerd van een ijzersterke reputatie op het gebied van transparantie en goed ondernemersbestuur.

Wij kunnen u op de volgende gebieden ondersteunen:

  • Advies bij het formuleren van uw strategie
  • Ondersteuning bij het opzetten van een administratieve organisatie
  • Ondersteuning bij het opstellen van systemen en procedures
  • Ondersteuning bij het samenstellen van uw duurzaamheidsrapport
  • Klimaatverandering en emissiehandel
  • Ondersteuning bij transacties (due diligence) op het gebied van milieuhygiëne en veiligheid en bedrijfsreputatie
  • Beheersing van de risico’s in de supply chain
  • Verificatie van uw duurzaamheidsrapport en emissiejaarrapport