Crisismanagement

Vooral door de toenemende mondialisering en complexiteit worden veel ondernemingen vaker dan voorheen geconfronteerd met claims of juridische geschillen. Veelal veroorzaakt door onvoldoende bekendheid met (lokale) regel- en wetgeving en culturen. Daarnaast zijn er nog tal van andere factoren die uw bedrijfsproces – en zelfs uw continuïteit – uit balans brengen. Algemene economische tegenslag bijvoorbeeld. Fraude. Of zaken als verouderde technologie, strategische fouten of onderzoek van toezichthouders.

Gevolgen

De gevolgen van geschillen, fraude of een andere crisis kunnen van financiële, maar ook van niet-financiële aard zijn. Door dalende inkomsten kunnen liquiditeit en kasstroom stagneren. Door een slechte pers loopt het imago van uw bedrijf een flinke deuk op. Daarnaast kan uw onderneming door onderzoek van toezichthouders te maken krijgen met afnemend vertrouwen bij belanghebbenden, gedemotiveerd personeel en een fors beschadigde reputatie. Zonder actie, kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn – en wellicht onomkeerbaar.

Controle krijgen

Snel en slagvaardig doch discreet optreden voorkomt dat uw organisatie in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Wij helpen u storingen in bedrijfsprocessen te minimaliseren en financiële en reputatieschade te beperken. PwC loopt voorop in forensische technieken om bijvoorbeeld onregelmatigheden in uw bedrijfproces snel boven water te krijgen. Met onze diepgaande accountancy- en juridische kennis helpen wij u bij een snel en kosteneffectief herstel van de stabiliteit en integriteit van uw onderneming. Zodat resultaten snel kunnen herstellen en u zich weer kunt richten op waardecreatie en groei.

Prestatiegebieden

Behalve ondersteuning bij het herstel van een crisis, kunnen wij u ook helpen bij het beheersen van uw risico’s: voorkomen is immers beter dan genezen. Via ons wereldwijde netwerk van crisismanagementspecialisten kunnen wij (onder veel meer) de volgende specialismen en diensten bieden: