Bedrijfsresultaten verbeteren

Winstgevend opereren in een steeds complexer wordende omgeving. Dat is de realiteit waarin de meeste ondernemingen heden ten dage opereren. Kostenverlaging door middel van sourcing in lage lonen landen, outsourcing van support-activiteiten maar ook productie en distributie zijn enerzijds gemeengoed aan het worden. Anderzijds zoeken onderneming ook naar alternatieven de opbrengsten te laten groeien. Voorgaande betekent in een steeds meer gereguleerde omgeving ook een toenemend belang van risico management.

Innovatie

De grote uitdaging is bij te blijven in de continue ontwikkeling, en in de markt zetten, van vernieuwde nog betere producten die voldoen aan de steeds hogere verwachtingen van de klant. Dit vergt strategische, procesmatige, organisatorische en informatietechnische inspanningen en aanpassingen van organisaties. Tegelijkertijd betekent innovatie anders denken voor mens en organisatie, ‘sociale innovatie’. Wij helpen ondernemingen bij al deze zaken. Met blijvend winstgevend presteren als doel.

Effectiviteit

Naast het ondersteunen van ondernemingen met kostenverlaging, helpen wij ondernemingen tevens met het vergroten van hun externe, dat wil zeggen hun marketing-, sales- en service-organisatie. We werken samen met onze clienten aan het optimaliseren van de structuur en functies en de kanalen en processen naar de markt.

Prestatie- en risicomanagement

Goede informatie, zowel operationeel als financieel, zijn essentieel voor het sturen op effectiviteit en efficiency. Wij helpen ondernemingen te definiëren op welke informatie gestuurd moet worden en vervolgens met het inrichten van performance management met behulp van financiële en operationele management informatiesystemen. Ook de optimale inrichting van de financiële functie behoort hier toe. Moderne organisaties tenslotte, zorgen voor een professioneel enterprise risk management om integraal de risico’s van de nieuwe realiteit te managen.

Prestatiegebieden

PricewaterhouseCoopers ondersteunt u graag. We hebben specialisten op o.a. de volgende prestatiegebieden:

  • Financiële functie en processen
  • Performance management
  • Financial Business Intelligence
  • Risicomanagement
  • Corporate governance
  • Revenue enhancement
  • Sales force effectiveness
  • Cost reduction
  • IT effectiviteit
  • SmartClose