Activamanagement

Weet u het échte rendement op uw eigen vermogen? Een van de grootste uitdagingen voor menige organisatie is het daadwerkelijk inzicht hebben in de aard van de verschillende activa. Hoe materiële activa renderen is in het algemeen goed te meten, maar hoe staat dat bijvoorbeeld met uw immateriële activa? Heeft uw organisatie een goed overzicht van materiële en immateriële activa én van de relatie hiertussen? Beheert u uw activa zodanig dat u ook daadwerkelijk maximale aandeelhouderswaarde realiseert?

Analyse

Grip houden op uw activa is makkelijk gezegd, maar blijkt in de praktijk een enorme uitdaging te zijn. Veel tijd en aandacht gaat uit naar planning en budgettering. Veelal ligt de focus hierbij op het verzamelen, samenvoegen en consolideren van beschikbare data. Aan het feitelijke analyseren van de verzamelde gegevens op basis waarvan strategisch belangrijke beslissingen kunnen worden gemaakt, blijken in de praktijk maar weinig ondernemingen toe te komen.

Groei

Wij helpen u bij het nog beter leren herkennen van de waarde van uw bedrijfsactiva is, maar vooral hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de winstgevendheid en groei van uw onderneming. Dankzij ons wereldwijde netwerk van specialisten heeft u via ons toegang tot een schat aan praktijkervaring. Samen met u evalueren we uw planningscyclus, doen we aanbevelingen voor mogelijke verbeteringen en ondersteunen we u bij de implementatie ervan. Maar we doen meer. Wij helpen u bij het communiceren van uw ondernemingswaarde in de richting van de markt. Immers: het beeld dat de markt van uw onderneming heeft, bepalen mede uw resultaten.

Prestatiegebieden

PwC ondersteunt u graag. We hebben specialisten op o.a. de volgende prestatiegebieden:

  • Kapitaalstructuur
  • Cashflowmanagement
  • Immateriële activa en intellectueel eigendom
  • Voorraadmanagement
  • IT-investeringen
  • Portfoliomanagement
  • Research & Development
  • Vastgoed
  • Pensioenregelingen