Beloningsbeleid

Toegenomen complexiteit

Het te voeren beloningsbeleid van financiële organisaties is in korte periode zeer complex geworden door een hoeveelheid aan Europese wet- en regelgeving en de nationale implementatie daarvan. Regelgeving is nauwelijks geïmplementeerd, of nieuwe regels zijn alweer in de maak. Daarnaast hanteren Europese landen soms tegenstrijdige interpretaties, hetgeen leidt tot non-compliance in bepaalde landen, terwijl vanuit het thuisland men compliant denkt te zijn.

Samenspel van veel actoren

Een beheerst beloningsbeleid is een samenspel van veel actoren geworden, uiteraard speelt HR traditioneel een belangrijke rol daarin. Daarnaast is de zogenaamde 'countervailing powers' zoals de Compliance-, de Risicomanagement- en de Internal Auditfunctie een belangrijke rol toegedicht bij het garanderen van een beheerst beloningsbeleid. Extern heeft men te maken met diverse toezichthouders zoals de AFM en DNB en is externe communicatie rondom beloningsbeleid essentieel geworden om ongewenste publiciteit en reputatieschade te voorkomen. Dit samenspel tussen meerdere actoren heeft geleid tot de noodzaak van een duidelijke inrichting van verantwoordelijkheden en processen en het waarborgen van audit trails, zodat op de juiste wijze en aan de juiste actoren verantwoording kan worden afgelegd.

Business impact

De continue veranderende regelgeving heeft een grote impact op de aansturing van de business. Het is van groot belang dat de HR strategie en het beloningsbeleid (blijven) aansluiten bij de strategie die is uitgezet voor de organisatie als geheel, ook na aanpassing door diverse wet -en regelgeving. Gezien de strijd om talent is het essentieel voor financiële organisaties om ervoor te zorgen dat het beloningsbeleid voldoende attractief blijft, met name in een zeer concurrerende arbeidsmarkt (zowel nationaal als internationaal), rekening houdend met het wensenpakket van de huidige generatie werknemers.

Zo kan PwC u helpen

  • Een integrale oplossing bij het ontwerp en de implementatie van het beloningsbeleid dat compliant is met alle wet - en regelgeving die op uw onderneming van toepassing is.
  • Assisteren bij de deelonderdelen die onder de wet- en regelgeving vereist zijn, zoals het uitvoeren van risico analyses of het onderbouwen van een verzoek op proportionaliteit.
  • Adviseren over en assisteren bij het implementeren van een juiste governance structuur, efficiënte processen rondom het beloningsbeleid, internationale aspecten van uw beloningsbeleid vanuit een fiscale, arbeids- en effectenrecht optiek.
  • Een 360% benadering, waarbij niet alleen compliance als uitgangspunt wordt genomen voor het hervormen van het beloningsbeleid, maar alle belangen van stakeholders kunnen worden afgewogen door de onderneming zodat een attractief en beheerst beloningsbeleid het resultaat is.
  • Ondersteuning bij het schrijven van onderdelen van het jaarverslag, zoals het remuneratierapport, de disclosures onder diverse accounting standaarden en andere in- en externe communicatie over het beloningsbeleid inclusief het optimaliseren van het stakeholder management ten aanzien van beloningsbeleid.

Ons team bestaat uit 25 specialisten met een variëteit aan achtergronden, zoals juristen, fiscalisten, economen, accountants, HR- en communicatiespecialisten en psychologen. Door een gedreven team met een combinatie van achtergronden kunnen we met een holistische aanpak uw vraagstuk aanpakken. Juist het combineren van de fiscale implicaties met de accountingimpact en oog voor de economische en persoonlijke consequenties van uw beloningsbeleid zorgen ervoor dat we de toegevoegde waarde kunnen leveren waarnaar u op zoek bent.

Zie ook:

Overzicht relevante wet- en regelgeving

Date Topic
27 april 2012 NL – White Paper Commissie code banken – Klantbelang centraal
26 oktober 2011 NL – Bonusverbod financiële instellingen met staatsteun
juli 2011 Global -  Basel Committee - Pillar 3 disclosure on remuneration for banks
17 mei 2011 FS - BCBS - Range of methodologies for risk and performance alignment of remuneration
3 maart 2011 NL - DNB AFM - Beheerst beloningsbeleid - Tekst en uitleg websites