Publicaties Banken

Publicaties op volgorde van datum (van nieuw naar oud)

AnaCredit Benchmark Onderzoek

29/03/17

AnaCredit is slechts het begin van een nieuw tijdperk voor rapportageverplichtingen. Statistische rapportageverplichtingen zullen steeds gedetailleerder worden.

The attractiveness of the Netherlands as a gateway to Europe

07/03/17

Nu er aanzienlijke economische en politieke onrust heerst binnen de financiële dienstverlening, kijken veel financiële dienstverleningsorganisaties (weer) kritisch naar de locatie van hun hoofdkantoor of bedrijfsonderdelen.

IT legacy transformation

25/11/16

Oude systemen zijn duur in onderhoud en moeilijk aan te passen. De ontwikkeling en release van nieuwe functionaliteit kost veel tijd, waardoor het moeilijk is veranderende marktbehoeften voor te blijven. Voor financiële dienstverleners komt daar nog bij dat zij niet zonder veel vestigingen en veel commerciële medewerkers kunnen.

The power to perform: human capital 2020 and beyond

30/09/16

Financiële dienstverleners zitten in het centrum van een perfecte storm, te midden van kritische klanten, snelle FinTech startups die bestaande businessmodellen ontwrichten, continue druk van de financiële toezichthouders – en de druk van binnenuit om de kosten laag te houden, ‘agile’ te werken en het vertrouwen terug te winnen.

MiFIDII, Suitability & appropriateness, Practical guidelines for investment services

23/09/16

De afgelopen maanden is er veel gepubliceerd over MiFID II, het nieuwe regelkader voor beleggingsondernemingen. Tot voor kort ontbrak een publicatie waarin diep wordt ingegaan op de praktische consequenties van de nieuwe regelgeving. Ronald Janssen (Ortec Finance), Arthur Kilian (PwC) en Tom Loonen (VU) hebben nu een whitepaper gepubliceerd met richtlijnen waarmee in deze leemte wordt voorzien.

Global Economic Crime Survey 2016 - Financial Services Industry Insights

05/09/16

De aanpak van economische criminaliteit betekende meer uitgaven aan compliance. 53% van de respondenten gaf aan dat de uitgaven voor de bestrijding van economische criminaliteit toenam, maar deze extra uitgaven resulteren niet per definitief tot minder economische criminaliteit. Zo blijkt uit ons onderzoek.

Payments in the Wild Tech World

30/08/16

Het Market Research Center van PwC schat dat het aantal digitale transacties in de periode van 2013 – 2020 met 96% zal groeien. Dit aantal vertegenwoordigt meer dan een miljoen transacties die iedere minuut plaatsvindt. De nieuwkomers in de industrie, de FinTech spelers, verstoren de traditionele betalingen en vormen een ernstige bedreiging binnen het bedrijfsleven.

Emerging Markets: Driving the payments transformation

25/07/16

Vanuit de opkomende markten wordt de opkomst van state-of-the-art betalings-ecosystemen ondersteund door de groei van hun economische macht en het vermogen om innovatieve ontwikkelingen te introduceren binnen volgroeide markten. Dit zal het tempo bepalen voor markten wereldwijd.

Financial Services Technology 2020 and Beyond

03/06/16

Technologische ontwikkelingen hebben de financiële sector flink wakker geschud. Terwijl FinTech startups de gevestigde bedrijven van hun troon proberen te stoten, zijn veel managers vooral bezig met hun eigen organisatie.

FinTech survey – The Netherlands

15/03/16

De sterke opmars van Nederlandse FinTech bedrijven zet druk op de traditionele dienstverleners in de financiële sector. FinTech bedrijven richten zich gebieden waar gevestigde en traditionele bedrijven steken laten vallen.

19th Annual Global CEO Survey - Banking

12/02/16

Dit rapport is een samenvatting van onze bevindingen in de bancaire sector, gebaseerd op de antwoorden van 189 CEO’s van Banken in 45 landen.

Banking Banana Skins 2015

10/12/15

PwC en het Centrum voor de Studie van Financiële Innovatie (CSFI) presenteren in dit rapport de 24 belangrijkste bedreigingen voor de bankensector.

FS regulatory, accounting and audit bulletin - 10th edition 2014

22/12/14

The financial sector took centre stage again at the G20 summit in Brisbane last month, albeit with greater emphasis on expanding its role in contributing to economic growth and investment. G20 leaders committed to raise GDP by at least 2 percent by 2018, adding more than €1.6 trillion and “millions of jobs” to the global economy.

En nu écht!

27/10/14

Financiële instellingen moeten zich herbezinnen op hun kerntaak enbeter luisteren naar hun stakeholders, bleek uit eerder onderzoek vanPwC. De financiële sector moet en wil veranderen, maar hoe?

FS regulatory, accounting and audit bulletin - 9th edition 2014

22/10/14

Expect the unexpected. Expect house prices to collapse following a property crash, wholesale money markets to freeze when you need them most, real interest rates to stay in negative territory for six years and sovereigns to default on their debt. This was one of the lessons from the recent financial crisis (and from history too for those that can care to remember) and it’s as relevant now as it was then.

Meer publicaties