Project & Programma Management

Het beste uit uw mensen halen bij verandering

Programma’s die organisaties moeten veranderen, missen vaak het gewenste effect. De redenen? Gebrek aan adequate mensen en het onvermogen om weerstand te overwinnen. PwC kan u helpen met procesbegeleiding bij veranderingstrajecten, zodat u altijd het beste uit uw mensen haalt en concurrentievoordeel realiseert.

Verandering verankeren

Doelmatig leiderschap begint met besef. Het besef dat verandering alleen in de organisatie verankerd kan worden als de betreffende mensen worden betrokken bij het veranderings​​proces. Het gaat erom dat zij de verandering accepteren, erin geloven en uitdragen en dat ze overtuigd zijn van de positieve effecten die ze persoonlijk ondervinden. Zo realiseert u blijvende waarde voor uw organisatie.

Strategische flexibiliteit

Succes bij verandering is, kortom, een kwestie van strategische flexibiliteit in combinatie met uitvoerende doortastendheid. Voor ons is procesbegeleiding bij veranderingstrajecten gebaseerd op inzicht in organisatiecultuur. En op begrip voor interne en externe belangen in een complex en uniek, bedrijfseigen krachtenveld.

Project & Program Management

Met de Project & Program Management (PPM) tool helpen wij onze klanten bij ontwerp, beheer en praktische uitvoering van complexe projecten en programma’s. Hiermee leggen onze experts samen met u de beleidslijnen vast voor planning, facilitering en beheersing van veranderingsinitiatieven die door een gestructureerde aanpak de beoogde effecten realiseren en blijvende voordelen opleveren.

Zo kan PwC u helpen

  • Opstellen van een objectieve evaluatie van de huidige status van het project, de projectmanagementprocessen en de belangrijkste resultaten van het project.
  • Optimalisering van programma- en projectmanagement en vermindering van projectkosten met behulp van instrumenten die hun succes in de praktijk hebben bewezen.
  • Opzet en organisatie van een project of programma office.
  • Ontwerp van processen die succesvolle realisering van een project of programma mogelijk maken, met de juiste zakelijke en bedrijfsmatige resultaten.
  • Identificatie van projectrisico's en implementatie van een doelmatig proces van risicobeheersing.