Change & Leadership

Toegevoegde waarde creëren bij verandering

Visie is de eerste voorwaarde voor een succesvol traject van verandering. Toch is blijvend resultaat alleen mogelijk als die visie wordt vertaald in concrete randvoorwaarden en meetbare effecten in termen van gewenst gedrag van uw mensen. PwC kan hierbij helpen, zodat u toegevoegde waarde creëert voor uw eigen organisatie en uw klanten.

Transformatie van gedrag

Het veranderen van een organisatie is onmogelijk zonder transformatie van het gedrag van leiders, managers en medewerkers. Resultaat moet tijdig worden gerealiseerd en zichtbaar zijn voor iedereen in de organisatie. Dat werkt motiverend, net als duidelijkheid over de mogelijkheden tot carrièrekansen. Het belangrijkste is dat u bent voorbereid op tegenwerking. Want daar krijgt u vroeg of laat mee te maken.

Inzicht in verandering

Onze specialisten ondersteunen u graag in het veranderingsproces. We zorgen er samen met u voor dat de mensen die de verandering initiëren en de mensen die ermee te maken krijgen:

 • in staat zijn om te veranderen en actief meewerken aan het veranderingstraject;
 • gemotiveerd werken aan verandering en het belang ervan begrijpen. Weerstand verdwijnt door inzicht te geven in het belang van die verandering voor hun persoonlijk functioneren;
 • kunnen werken in de nieuwe situatie. Door mensen vroegtijdig bij het proces te betrekken en coaching en training, heeft iedereen op tijd de juiste vaardigheden, kennis en deskundigheid.

Volledige begeleiding

Samen met u stellen we de top van uw organisatie en het management in staat leiding te geven in het veranderingsproces. Onze experts zorgen voor volledige begeleiding van de meest uitvoerige veranderingstrajecten. Hierbij maakt PwC gebruik van in de praktijk bewezen procedures en instrumenten, zoals Catalyst. Zo ondersteunen we u bij het creëren van toegevoegde waarde voor uw eigen organisatie en voor uw klanten, en helpen we u blijvende resultaten te boeken op basis van duurzame verandering.  

Zo kan PwC u helpen

 • Leiderschap van waarde
  Bedrijfsculturele waarden op transparante wijze omzetten in de praktijk, in lijn met de algemene bedrijfsstrategie en in dienst van concreet, gedragsbepalend effect voor de organisatie.
 • Conformering aan regels en voorschriften
  Informatie, educatie en bewustwording voor bedrijfsleiding, management en medewerkers over nieuwe regelgeving en voorschriftenstelsels als Basel III, FSA, AFM en de Nederlandse Code Banken.
 • Procesoptimalisatie
  Het tot stand brengen van blijvende, in de bedrijfscultuur geïntegreerde verbetering in alle geledingen van de organisatie door een benadering waarin motivatie van medewerkers voorop staat.
 • Kostenreductie
  Implementeren van een succesvol beleid van kostenbeheersing, uitgaande van een doordachte strategie waarin het algemene belang inzichtelijk wordt gemaakt op het niveau van de individuele medewerker.
 • Transformatie
  Belanghebbenden in alle geledingen van de organisatie op één lijn brengen en op die manier bereidheid en vermogen creëren tot volledige acceptatie van de nieuwe situatie.