Risicomodellering

Bedreigingen adequaat in kaart

Het modelleren van risico’s staat volop in de belangstelling. Door nieuwe regelgeving als Basel III en Solvency II veranderen de mogelijkheden voor uw organisatie. Wie zijn risico’s gedetailleerd en betrouwbaar in kaart weet te brengen, profiteert van een lager kapitaalbeslag. Wij adviseren u graag over nieuwe strategieën en kansen.

Risicomodellen

Verschillende soorten risico’s vereisen diverse manieren van aanpak. Voor marktrisico’s bestaan voor veel financiële instrumenten reeds goed geteste modellen. Operationele risicomodellen en kredietrisicomodellen zijn vaak nog voor verbetering vatbaar.

Datastromen integreren

Voor veel organisaties is het lastig om datastromen op een goede manier in de risicomodellen te integreren. Dat is van groot belang. De voordelen van het adequaat modelleren van risico's op een rijtje:

 • Prioriteiten stellen bij risico’s die gecontroleerd moeten worden.
 • Kosten-batenanalyse van controles voor risico’s (cost of control).
 • Betere bedrijfsbeslissingen.
 • Evenwichtig kapitaalbeslag voor het afdekken van risico’s.
 • Compliance met regelgeving.

Quants

Daarnaast is vaak er een schaarste aan ‘quants’ in de organisatie om modellen onafhankelijk te valideren, documenteren en reviewen.

Zo kan PwC u helpen

 • Ontwerpen van risicomodellen.
 • Implementeren van risicomodellen.
 • Valideren van risicomodellen.
 • Controls inrichten rondom risicomodellen.
 • Verbeteren van data-interfaces naar uw risicomodellen.
 • Documenteren van uw risicomodellen.
 • Kennisoverdracht naar uw medewerkers over risicomodellering.