Risicomanagement voor financiële instellingen

Risicomanagement
Risicomanagement voor financiële instellingen
 
Laagste risico’s, hoogste rendement

De aandacht voor het managen van typische strategische risico’s en de zogenoemde emerging risks (of ‘zwarte zwanen’) neemt toe. Dit omdat de impact van deze risico’s vaak desastreus is voor het opereren en de voortzetting van een onderneming. PwC ondersteunt u graag bij het integreren van effectief risicomanagement in uw organisatie, zodat u de juiste keuzes maakt en het beste rendement haalt bij zo laag mogelijke risico’s.

Operationale risico’s

Risicomanagement in de financiële sector wordt vooral gekenmerkt door de vereisten vanuit regelgeving (Basel III / Solvency II), een focus op financieel risicomanagement (met name kredietrisico’s, marktrisico’s en liquiditeitsrisico’s) en het modelleren van dergelijke risico’s. Daarnaast is Basel III een aanjager geweest voor het verder professionaliseren van het management van operationele risico’s. Maar de aandacht voor het managen van typische strategische risico’s neemt toe.

Managing for value

Het concept ‘managing for value’ heeft de laatste jaren aan populariteit gewonnen. Hierbij worden de kansen en te behalen winst van een organisatie afgezet tegen de inherente risico’s. Door waardes zoals het kapitaalmanagement en economic profit voor iedere business line of zelfs ieder product te bepalen, wordt het voor bedrijven eenvoudiger om de meest efficiënte investeringen te selecteren.

Regulatory capital

De toezichthouder stelt volgens de wetgeving van Basel III / Solvency II eisen aan de hoeveelheid kapitaal die u dient aan te houden. Dit ‘regulatory capital’ hoort een afspiegeling te zijn van de mate waarin uw organisatie omgaat met de beheersing van risico’s. Hoe beter de organisatie in staat is risico’s te identificeren en te beheersen, hoe lager het kapitaalbeslag zal zijn.

Geïntegreerde werkwijze

Het voorgaande pleit niet voor een silo-benadering, maar juist voor een geïntegreerde werkwijze (ERM en de gedachte achter pillar 2 van Basel en Solvency). Deze werkwijze levert efficiënt en effectief toegevoegde waarde aan de business, met een duidelijke rolinvulling volgens het 'Three Lines of Defense' (3LoD) model.

In-control zijn

Effectieve verankering van risicomanagement wordt bereikt door een expliciete koppeling met het prestatiemanagement van de onderneming en het daaraan geschakelde beloningsbeleid. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor houding en gedrag. Want alleen een juiste (risico)cultuur kan echt de basis bieden voor het duurzaam verankeren van effectief risico- en compliance management, zodat u met vertrouwen verantwoording kunt afleggen over uw in-control zijn.

Kennis, ervaring en inzicht

PwC ondersteunt u graag bij het integreren van effectief risk management in uw organisatie. Onze specialisten zorgen er samen met u voor dat u het beste rendement behaalt bij zo laag mogelijke risico’s, waarbij u voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Zo kan PwC u helpen

  • Ondersteuning bij het identificeren van uw risico’s.
  • Hulp bij het consistent meten van risico’s.
  • Advies over het integreren van risicomanagement in uw dagelijkse processen.
  • Hulp bij het voldoen aan de voor u geldende wet- en regelgeving.
  • Ondersteuning bij het maken van strategische keuzes.