Kapitaalmanagement en Basel III

Naar een nieuwe balans in uw kapitaalmanagement

Als gevolg van de economische crisis worden de kapitaalmanagementfuncties van banken en verzekeraars opnieuw onder de loep genomen. De komst van de nieuwe wet- en regelgeving Basel III zorgt de komende tijd mogelijk voor veel extra inspanningen. Onze experts nemen u graag een deel van dit werk uit handen.

Basel III

Net als bij Basel II, moeten banken voor Basel III zelf de risico’s inschatten aan de hand van internationale richtlijnen. Maar Basel III behelst meer: strikte eisen voor kapitaal en liquiditeit, strengere kapitaalberekeningen voor counterparty kredietrisico’s en beperkende definities voor liquiditeitsberekening.

Gevolgen binnen de banken:

 • nieuwe minimale kapitaalniveaus, rendementsdoelstellingen, beprijzing van krediet en langetermijnstrategie;
 • funding- en balansstructuur: interbancaire relaties en productenpallet;
 • methoden van kapitaalbehoefte: systemen, controle, data en IT;
 • kapitaal- en liquiditeitsgebruik door business lines: business unit management en performance management.

Opnieuw inrichten

In deze nieuwe situatie moeten banken zich afvragen of de kapitaalmanagementfunctie nog aansluit op de behoefte van hun organisatie, klanten, investeerders en de toezichthouder. Is het kapitaalmanagementbeleid nog in lijn met strategie en risicobereidheid? Wellicht is het nodig om het kapitaalmanagementbeleid en de bijbehorende functie opnieuw te bekijken en de afdeling en dienstverlening opnieuw in te richten.

Inzicht in winstgevendheid

Effectief kapitaalmanagement vereist goede economische kapitaal- en risicomodellen, doordachte governance, goede datakwaliteit en datamanagement. Het economisch kapitaalmodel is een belangrijke input voor risicogewogen prestatiebeoordelingsraamwerken zoals RAROC. Daarmee krijgt u inzicht in de winstgevendheid van producten, klanten, relaties en business lines. Deze raamwerken worden zowel voor het monitoren van prestaties, alsook bijvoorbeeld voor prijsbepaling in de productontwikkelingsfase, of een kredietbeslissing gebruikt.

Het herijken van uw kapitaalmanagementfunctie kan het economisch kapitaalmodel helpen door:

 • kapitaalkosten te besparen en kapitaalgebruik zo efficiënt mogelijk te maken;
 • een betere aansluiting tussen kapitaal en bedrijfsdoelstellingen;
 • verhoging van de effectiviteit van de kapitaalmanagementfunctie, om zo betere aansluiting op de vraag van de organisatie te verkrijgen.

Zo kan PwC u helpen

 • Ondersteuning bij het opzetten en implementeren van een raamwerk voor (economisch) kapitaal (inclusief governance, beleid en processen).
 • Ondersteuning bij de bepaling van de positie, verantwoordelijkheden en dienstverlening van de kapitaalmanagementafdeling, en de in- en externe gewenste perceptie van het kapitaalbeleid.
 • Ondersteuning bij het berekenen van uw economische kapitaal, in het bijzonder voor Pillar 2 en stresstesten.
 • Advisering rondom risicoportfoliomanagement.
 • Validatie van uw bestaande (economisch) kapitaalmodel.
 • Integratie van economisch kapitaal in management applicaties zoals performance reportages.
 • Monitoren/evalueren of de herinrichting het beoogde resultaat oplevert.