De bedrijfskansen van SEPA

With Single Euro Payments Area (SEPA) deadline of 1 February 2014 rapidly approaching, the European Commission DG Internal Market and Services asked PwC to estimate the ongoing benefits of SEPA ‘once fully embraced’. This report summarises the findings and includes the perspectives and feedback of the stakeholder representatives we interviewed in November and December, 2013. It also describes the assumptions underlying our calculations and the limitations of the model used for this study.
Download the report here

Europa heeft binnenkort één standaard voor betalingsverkeer. Single Euro Payment Area (SEPA) biedt kansen voor ondernemingen om hun cashmanagement-structuur verder te optimaliseren.

Europese Unie

Om de handel tussen consumenten en bedrijven in de Europa te vergroten, wil de Europese Unie één uniforme Europese betaalruimte ontwikkelen. Daarbinnen is het mogelijk om met één rekening en één set betaalmiddelen in Europese landen te betalen. Alle juridische en technische barrières worden weggenomen voor pan-Europese geldtransacties.

Europese standaard

Met SEPA wil de Europese Commissie een einde maken aan de lappendekken van elektronische betalingsstandaarden in de EU, die nu nog voor bedrijven kostenverhogend zijn. De SEPA-regels zijn uniforme regels en technische standaarden die gebruikt worden voor betaalproducten voor Euro-transacties in Europa. Ze zijn opgesteld door de European Payment Council, waarin de Europese banken verenigd zijn.

Banken

SEPA heeft in de afgelopen jaren vooral gevolgen gehad voor de banken, omdat zij hun betaalsystemen en processen ingrijpend hebben moeten aanpassen.

Verplichte aanpassingen voor bedrijven

Voor bedrijven is de noodzaak niet altijd duidelijk, zelfs niet nu de migratiedeadline is vastgesteld op 1 februari 2014.

SEPA zal veel consequenties hebben voor bedrijven. Huidige bedrijfsprocessen voldoen niet meer en systemen en betaalbestanden krijgen een upgrade. Betalingsverwerking krijgt ook aanpassingen om betalingen te blijven verwerken. Incassocontract management processen vereisen uitbreiding van activiteiten.

We zien in de markt dat dit trajecten zijn, die in tijd variëren van 6 maanden tot 2,5 jaar.

Kansen voor bedrijven

SEPA biedt ook kansen om cashmanagement te optimaliseren. Men kan in de toekomst toe met minder bankrekeningen. Het geld kan op één punt worden gecentraliseerd. Betaal transacties zijn minder lang onderweg van cliënt naar leverancier. De zichtbaarheid van cash en het werkkapitaal verbeterd. Dit alles werkt kostenverlagend.

Hoe kunnen we u helpen?

SEPA gaat niet alleen over het aanpassen van systemen en processen, SEPA raakt direct de cash management infrastructuur en stelt bedrijven in staat om hun cash management efficiënter te organiseren. Dit kan grote kosten besparingen tot gevolg hebben. Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken is het essentieel om alle aspecten mee te nemen, zoals Treasury Management (optimaliseren van cash management), Technologie (aanpassen van informatie systemen), Betalingen (optimaal gebruik van betaalmethoden), Juridische zaken (aanpassingen vanwege regelgeving) en Belastingen. U kunt meer achtergrond vinden in de brochure.

Meer weten?

Mocht u verder willen praten over SEPA en de mogelijkheden die SEPA u kan bieden, kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

  • Emiel Kuiken, Treasury en Cash mngt, +31 (0)88 792 39 78
  • Roland Slagman, Technology, +31 (0)88 792 28 74