Compliance in de financiële sector

View this page in: English
Compliance in de financiële sector
Compliance in de financiële sector
 
Nieuwe kansen, betere reputatie

Een effectieve compliancefunctie is cruciaal voor bedrijven in de financiële sector. Om te voorkomen dat toezichthouders ingrijpen en om het risico op claims te verlagen. Maar niet alleen daarom. Onze specialisten laten u graag zien hoe u met compliance nieuwe commerciële kansen creëert, de dienstverlening verbetert en uw reputatie versterkt.  

De uitdagingen

Financiële instellingen staan voor een toenemend aantal uitdagingen op het gebied van compliance. Bent u bijvoorbeeld voorbereid op de consequenties van Basel III, Solvency II, FATCA en SEPA/PSD? Is uw houding ten opzichte van toezichthouders als DNB en AFM voldoende proactief? Zijn de vereisten vanuit wet- en regelgeving duurzaam verankerd in al uw bedrijfsprocessen?

Cultuur en gedrag

Goed risicomanagement en compliant handelen is niet alleen een technische kwestie, maar ook een zaak van cultuur en gedrag. Handelen volgens gemaakte afspraken en elkaar daarop durven aanspreken.

Zo kan PwC u helpen

Het team van Compliance consultants bestaat uit gespecialiseerde juristen, accountants, bedrijfskundigen, veranderkundigen, risicomanagers en IT’ers. Hun doel: u helpen succesvol te zijn. Dit doen wij door het aanbieden van een breed scala aan diensten:

  • adviseren over het nut van compliance als onderdeel van uw strategie;
  • beoordelen, inrichten en aanpassen van de compliancefunctie, aanverwante processen inrichten en rapporteren;
  • ondersteunen bij en adviseren over markttoetredingstrajecten. Van het aanvragen van vergunningen bij DNB en de AFM tot het beoordelen van prospectussen en financiële bijsluiters;
  • ondersteunen en coachen van compliance officers en trainen van medewerkers;
  • onderzoek uitvoeren naar algemene of specifieke compliancerisico’s en -incidenten en het begeleiden voor, tijdens en na onderzoeken van toezichthouders;
  • vertalen van prioriteiten van nationale en internationale toezichthouders, zoals 'gedrag en cultuur' en 'klant belang centraal' / 'treating customers fairly' naar concrete acties voor uw organisatie.