Naar een effectief compliance- en risicomanagement

Cultuurverandering met meetbare resultaten

De financiële sector is streng gereguleerd en het aantal regels groeit nog steeds. Toch gaan er regelmatig zaken mis. ‘Meer regels’ betekent nu eenmaal niet automatisch ‘betere naleving’. Wij helpen u bij het bepalen van uw eigen kern- en merkwaarden, zodat u die kunt vertalen in een visie voor de hele organisatie.    

Tegenstrijdige prikkels

Wat weerhoudt medewerkers van financiële instellingen ervan om te doen wat het management van hen verwacht? En wat weerhoudt het management ervan te doen wat stakeholders of hun eigen medewerkers verwachten? Soms zijn het tegenstrijdige prikkels. Soms het idee dat zij in hun complexe organisatie niet het verschil kunnen maken.

Zo kan PwC u helpen

Wij helpen u uw eigen kern- en merkwaarden te formuleren en die te vertalen naar een eenduidige visie, missie en strategie voor de organisatie als geheel. Dat doen wij mede aan de hand van (geautomatiseerde) scans, workshops en reviews van de naleving van interne gedragscodes. Dat leidt tot concrete veranderingen met meetbare resultaten.