Governance, Risk & Compliance in de Financiële Sector (GRC)

Bekijk deze pagina in: English

Financiële organisaties zoeken naar geïntegreerde oplossingen voor governance- en risicobeheersingsvraagstukken. Oplossingen die zorgen voor een betere omgang met de toenemende complexiteit op het commerciële, regulatoire en (geo)politieke vlak. Ook voor uw klanten, aandeelhouders, medewerkers, de samenleving en uzelf is het belangrijk dat uw onderneming wordt bestuurd binnen de gestelde kaders van wet- en regelgeving. PwC helpt u hierbij, zodat alles altijd helder is.

Corporate governance

Een efficiënt opgezet corporate governance model en een effectieve risicobeheersing zijn onmisbaar. Ze zijn de basis voor een solide raamwerk van interne controle, toezicht en rapportages. Daarnaast verschaffen ze inzicht in de financiële en (lastiger te meten) strategische en operationele risico’s.

Compliance

De wetten en regels waaraan u moet voldoen hebben betrekking op integriteit, deskundigheid, integere bedrijfsvoering, financiële zekerheid, transparantie en klantbelang. Om te zorgen voor compliance legt u uw bedrijfsprocessen, risico’s, beheersmaatregelen en strategische doelstellingen vast. Daarnaast is een goede interne controle noodzakelijk op de naleving en tussentijdse rapportages hiervan.

Risicomanagement

Wanneer u uw operationele risico’s, kredietrisico’s en marktrisico’s goed in beeld hebt, kunt u effectief en bewust omgaan met onzekerheden in uw organisatie. Risicomanagement helpt u de juiste strategische keuzes te maken en te voldoen aan wet- en regelgeving. De eisen vanuit Sovency II voor verzekeraars en vanuit Basel III voor banken geven daaraan een extra impuls, inclusief het herijken van de kapitaalmanagement functie.

Voor een gedetailleerde toelichting en informatie over onze mogelijke ondersteuning verwijzen wij u graag naar de respectievelijke onderwerpen (subpagina’s).