XBRL

XBRL maakt financiële informatie snel, eenvoudig en accuraat

XBRL is een welkome nieuwe ontwikkeling bij financiële verslaggeving. Hiermee kunt u belangrijke tijd- en kostenbesparingen bereiken en de foutmarge verkleinen. PwC kan u helpen met XBRL, zodat u altijd eenvoudig en efficiënt uw interne en externe financiële rapportage samenstelt.

Wat is XBRL?

De eXtensible Business Reporting Language (XBRL) is een digitale taal waarmee u bestaande financiële informatie gemakkelijk verzamelt, elektronisch uitwisselt, analyseert en zo nodig bewerkt. XBRL zorgt dat uitwisseling van informatie tussen uw IT-systemen, -applicaties, data warehouses en spreadsheets eenvoudig gebeurt. Buitenlandse centrale banken en beurzen stellen het aanleveren van jaarrekeningen in XBRL al verplicht.

Voordelen van XBRL

Met XBRL stelt u eenvoudiger en efficiënter uw interne en externe financiële rapportage samen. Het risico op fouten neemt drastisch af doordat de cijfermatige informatie niet meer handmatig wordt ingevoerd. U kunt snel de juiste analyses uitvoeren die u ondersteunen in uw strategische keuzes. Ook het verspreiden van uw informatie is simpel met XBRL. Met een druk op de knop stuurt u uw jaarrekening naar uw belanghebbenden.

Twee varianten: Financial Reporting en Global Ledger

XBRL Financial Reporting (FR) is bedoeld voor externe financiële verslaggeving. Het bevat per definitie geaggregeerde gegevens en biedt maar in beperkte mate de mogelijkheid om in te zoomen op onderliggende details. XBRL FR biedt daarmee met name voordelen in het gegevensverkeer tussen organisaties en de verwerking aan de ontvangende kant, zoals overheden, toezichthouders en banken.

XBRL Global Ledger (GL) is een systematiek waarmee u de vastlegging, uitwisseling en rapportage van al uw grootboekgegevens kunt standaardiseren en optimaliseren, vanaf transactieniveau. Informatie uit bedrijfsprocessen wordt op één punt en één moment vastgelegd, waarna het voor allerlei doeleinden gebruikt kan worden zonder de gegevens nog te hoeven transformeren. Omdat de link met de bron intact blijft, beschikt u altijd over de gewenste contextuele informatie. Zo kunt u voor bijvoorbeeld internationale omzetcijfers inzoomen tot op lokaal transactieniveau. XBRL GL maakt alle gegevens transparant en gereed voor uitwisseling binnen uw bedrijf, over landsgrenzen heen en met externe partijen.

XBRL FR en GL zijn complementair; om optimaal van de voordelen van XBRL gebruik te maken kan een organisatie het beste beide varianten implementeren. Hiermee kan de rapportageketen, van transactie tot externe rapportage en analyse, maximaal efficiënt en effectief worden gemaakt.

Moderne rapportagespecialisten

Als wereldwijd leider op het gebied van XBRL-advies kan PwC u optimaal ondersteunen bij de introductie van XBRL in uw organisatie. Onze specialisten maken deel uit van het XBRL-projectteam van de Nederlandse overheid met als doel administratieve lastenvermindering voor bedrijven. Samen met u kunnen we ervoor zorgen dat u en uw belanghebbenden sneller en eenvoudiger betrouwbare financiële informatie over uw organisatie in handen hebben.

Zo kan PwC u helpen

  • Ondersteuning bij het interpreteren van regelgeving (om uw jaarrekening in XBRL te kunnen zetten).
  • Hulp bij mapping (juist toepassen van regelgeving op verschillende ondernemingen).
  • Advies over de implementatie van XBRL in uw IT-processen.
  • Training van uw medewerkers in het gebruik van XBRL.
  • Hulp bij het controleren op de juistheid van definities en data (omzet, personeelskosten, gehanteerde afschrijvingsregels, goodwill op uw balans).