IFRS

Profiteren van IFRS-voordelen

Beursgenoteerde instellingen moeten hun jaarrekening opstellen volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). In 2005 lieten veel banken en kredietinstellingen de implementatie over aan beursgenoteerde concurrenten, maar omdat IFRS voordelen biedt overwegen ze nu alsnog de stap te zetten. PwC kan hierbij helpen, zodat uw organisatie IFRS-proof is en profiteert van de voordelen.

Overgang naar IFRS

Alle beursgenoteerde organisaties moeten een geconsolideerde jaarrekening opstellen op basis van IFRS. De overgang naar IFRS is niet altijd eenvoudig geweest. De conversie behelst meer dan alleen een andere manier van ‘number crunching’ en kan significante invloed hebben op de systemen en processen in uw organisatie.

Uniform stelsel

Omdat er nu voorbeelden beschikbaar komen van beursgenoteerde concurrenten, overwegen niet-beursgenoteerde instellingen alsnog een conversie naar IFRS te maken. Met de toenemende interesse en participatie van buitenlandse investeerders in de Nederlandse kapitaalmarkt is de behoefte aan een internationaal uniform stelsel van verslaggevingregels groter dan ooit. IFRS biedt u dat internationale stelsel van verslaggevingregels.

Bundeling van specialismen

PwC ondersteunt u graag bij al uw IFRS-vraagstukken. Wij hebben ruime ervaring in IFRS-conversietrajecten binnen de financiële sector. Bovendien hebben we een efficiënte (internationale) structuur opgezet voor kennisdeling. Hierbinnen vindt ook overleg plaats over specifieke vraagstukken die we tegenkomen bij de jaarrekeningcontrole en conversietrajecten van onze klanten. Zo waarborgen we een uniforme, consistente toepassing van IFRS en een efficiënt transitieproces.

Zo kan PwC u helpen

  • Ondersteuning bij een effectieve inbedding van IFRS in uw organisatie.
  • Advies over de toepassing van IFRS op nieuwe producten die u gaat lanceren.
  • Training van uw medewerkers op het gebied van IFRS.
  • Hulp bij het waarderen van derivaten, hedge accounting, eigen en vreemd vermogen.
  • Advies over het aanpassen van uw managementinformatiesysteem.