Voorbeelden van onze dienstverlening

De financiële en fiscale experts van PwC kunnen de btw-situatie van financiële instellingen doorlichten en nagaan welke btw kan worden teruggevorderd. Daarnaast kunnen wij verbeteringen in de btw-processen voorstellen en de bijbehorende maatregelen implementeren in de organisatie. Ons team van twintig specialisten op het gebied van btw-kosten van de financiële sector verricht op dit vlak al veel werk voor vrijwel alle grote banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenfondsen. Maar ook voor de middelgrote en kleine instellingen zijn grote besparingen te realiseren.

Neem voor meer informatie contact op met één van onze btw-specialisten.

Voorbeelden van onze dienstverlening

  • Btw pro rata-onderzoek
Reactie van één van onze klanten
"Als verstrekker van consumentenkrediet zijn wij vrijgesteld van btw en dachten dus altijd dat btw ons niet raakt. Het tegendeel is waar gebleken. PwC heeft ons duidelijk gemaakt dat het wel degelijk interessant is om naar de btw te kijken. PwC gaf aan dat de opbrengsten van het btw-onderzoek ten minste vier keer zo hoog zouden zijn als de door hen gemaakte kosten. Deze voorspelling hebben zij ruimschoots overtroffen."
  • Btw-scan voor pensioenfondsen
    Pensioenfondsen betalen grote btw-bedragen over de diensten van vermogensbeheerders, custodians en andere dienstverleners. Vanwege onbekendheid met de btw-regels brengen pensioenfondsen de btw op kosten die aan hen in rekening wordt gebracht niet of nauwelijks in aftrek. Bij een analyse van de beleggingsinkomsten blijkt echter in veel gevallen dat de btw-last gereduceerd kan worden met 40 tot 50%. Ook bij het doorlichten van de contracten met vermogensbeheerders blijkt vaak dat er voor een deel ten onrechte met btw wordt gefactureerd aan het pensioenfonds. Door middel van een btw-scan kunnen wij snel inzicht geven in het besparingspotentieel voor een pensioenfonds. Daarnaast brengen wij ook de btw-risico’s van het pensioenfonds in kaart.
Reactie van één van onze klanten
"PwC heeft vorig jaar bij ons een btw-quick scan uitgevoerd. Daaruit kwam onder andere naar voren dat onze vermogensbeheerder ten onrechte btw factureerde over een deel van de dienstverlening. Ook wisten we niet dat we btw konden terugvragen die gekoppeld is aan bepaalde beleggingsinkomsten. PwC maakte een berekening van de terug te vragen btw en stemde dit af met de belastinginspecteur. We ontvingen ongeveer 500.000 euro btw en rente terug en PwC maakte een goede werkafspraak met de fiscus voor de toekomst."
  • Begeleiden bij uitbestedingtrajecten
    Financiële instellingen besteden steeds meer activiteiten uit. Onder anderen ingegeven door de veranderende regelgeving (bijvoorbeeld SEPA, MiFID). In beginsel zal over deze uitbestede activiteiten 19% Nederlandse btw verschuldigd zijn, zodat een dergelijke uitbesteding kan leiden tot een extra kostenpost. Wij begeleiden ondernemingen bij dit soort trajecten om deze btw-kosten te verlagen of te voorkomen.
Reactie van één van onze klanten
"We vroegen PwC of er mogelijkheden waren om btw te voorkomen op de door ons uitbestede (bancaire) betalingsprocessen. PwC onderzocht de contracten zeer nauwkeurig en stelde dat over een deel van de dienstverlening onnodig btw werd berekend. In overleg met het bedrijf dat deze betalingsprocessen voor ons verricht, deed PwC suggesties om de teveel betaalde btw terug te vorderen en stelde ook voor om de contracten op bepaalde punten te verduidelijken en enkele btw-paragrafen in te voegen. We kregen een fors btw-bedrag terug en we weten nu zeker dat we niet onnodig btw betalen. PwC verzorgde ook een akkoordverklaring van de inspecteur."

Btw verlagen op uw inkopen

Btw maakt een belangrijk onderdeel uit van uw kosten. IT-investeringen in hardware en software, marketingcampagnes, sponsoring, huisvesting: allen bevatten een btw-component van 19%. Soms zichtbaar, soms onzichtbaar. Wij kunnen voor u diverse inkoopmodellen schetsen die, gebruikmakend van Europese btw-rechtspraak, uw btw-kosten tot een minimum beperken. Daarbij kunnen we - indien gewenst - na overleg met u en/of uw leverancier de btw-gevolgen tevoren met de Belastingdienst bespreken.