Veelgestelde vragen

 1. Hoe groot is de btw-kostenpost voor financiële instellingen?
 2. Waarom maakt de financiële sector weinig gebruik van de terugvorderbaarheid van btw-kosten?
 3. Hoe assisteert PwC bij de terugvordering van btw?
 4. Welke ervaring heeft PwC met het terugvorderen van btw?
 5. Waarom pleit PwC al jaren voor de aanpassing van het Nederlandse en Europese btw-stelsel?
 6. Welke kennis heeft PwC in huis over het Europese btw-stelsel en de financiële sector?
 7. Wat verandert er als de voorstellen voor modernisering van het btw-stelsel in Europa worden doorgevoerd?
 8. Wat zal de verandering van het btw-stelsel vragen van de financiële instellingen?
 1. Hoe groot is de btw-kostenpost voor financiële instellingen? 
  Btw is een significant grote kostenpost. Bij veel instellingen is het in grootte zelfs de vijfde operationele kostenpost, na personeel, huisvesting, IT en marketing. Btw-kosten lopen bij grote banken, verzekeraars en pensioenfondsen in de tientallen miljoenen euro’s. Deze kosten worden vaak in het geheel niet teruggevorderd terwijl dit voor een deel wel mogelijk is.

 2. Waarom maakt de financiële sector weinig gebruik van de terugvorderbaarheid van btw-kosten? 
  Btw kent vaak geen aparte kostenallocatie. Hierdoor is de btw verborgen in de kosten voor onder andere personeel, huisvesting, IT en marketing. Daarnaast worden btw-kosten vaak op het niveau van de businessunits verwerkt waardoor er geen centraal zicht op de totale omvang is. Onbekendheid met de omvang van de btw-kosten maakt het tot een onderwerp dat ten onrechte te weinig aandacht krijgt. Daarnaast speelt tijdgebrek een rol en hebben organisaties niet de vereiste specialistische kennis in huis om de wettelijke regels nauwkeurig toe te passen.

 3. Hoe assisteert PwC bij de terugvordering van btw? 
  Onze btw-specialisten starten met het inzichtelijk maken van de grootte van de btw-kosten. Vervolgens gaan wij zeer precies na welke posten terugvorderbaar zijn. Omdat teruggaaf kan worden gevraagd met vijf jaar terugwerkende kracht gaat het hierbij vrijwel altijd om bedragen van 50.000 euro tot miljoenen. De teruggaaf wordt gerealiseerd door nauwkeurige wetstoepassing - en niet door fiscale constructies. Ook het overleg met de Belastingdienst is onderdeel van de teruggaafprocedure. Daarnaast doen wij voorstellen voor verbeteringen in uw btw-processen en helpen we u met implementeren van de bijbehorende maatregelen.

 4. Welke ervaring heeft PwC met het terugvorderen van btw? 
  PwC beschikt over een team van twintig experts op het gebied van btw-advisering voor de financiële sector. Mede door regelmatig overleg met de Belastingdienst, werken we efficiënt en trefzeker. Bij het optimaliseren van de btw-teruggaaf, staat bescherming van uw en onze reputatie centraal. Als we tijdens het onderzoek btw-risico’s ontdekken, sluiten we daarvoor onze ogen niet. Het wegnemen van deze risico’s is onderdeel van ons werk. Onze cliënten bevinden zich in de gehele financiële sector: Nederlandse en buitenlandse banken, verzekeraars, volmachtbedrijven en tussenpersonen, vermogensbeheerders en custodians, pensioenfondsen, beleggingsfondsen, creditcardmaatschappijen etc.

 5. Waarom pleit PwC al jaren voor de aanpassing van het Nederlandse en Europese btw-stelsel? 
  Het huidige btw-stelsel is de afgelopen 35 jaar nauwelijks gewijzigd terwijl de financiële sector een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het huidige investeringsniveau in bijvoorbeeld IT en marketing is onvergelijkbaar met dat van enkele decennia geleden. Hierdoor is ook de btw-component in die kosten explosief gestegen. Deze verborgen btw belemmert de slagkracht van financiële instellingen. Daarnaast loopt Nederland in Europa niet voorop bij het aanpassen van de nationale regels, hoewel de Europese richtlijnen die ruimte wel bieden. Daardoor staat de Nederlandse financiële sector op achterstand ten opzichte van buitenlandse concurrentie.

 6. Welke kennis heeft PwC in huis over het Europese btw-stelsel en de financiële sector? 
  De Europese Commissie vroeg PwC in 2006 om onderzoek te doen naar de economische gevolgen van btw-vrijstelling voor de financiële sector. Onder meer op basis van de door PwC aangedragen analyse en mogelijke oplossingen heeft de Europese Commissie voorstellen gedaan voor modernisering van het btw-stelsel.

 7. Wat verandert er als de voorstellen voor modernisering van het btw-stelsel in Europa worden doorgevoerd? 
  De btw-vrijstellingen in deze voorstellen zijn ruimer dan in de huidige Nederlandse praktijk. Als deze modernisering doorgaat, neemt de btw als kostenpost voor de Europese financiële sector aanzienlijk af. Sinds 2012 mogen financiële instellingen kiezen om financiële diensten met btw te belasten. Voor zakelijke cliënten is dat voordelig, want daardoor kan de financiële instelling veel meer btw op haar kosten terugvorderen. En dat verlaagt de kostprijs van de dienst.

 8. Wat vraagt de verandering van het btw-stelsel van de financiële instellingen? 
  De instellingen in de financiële sector moeten eerst beter inzicht krijgen in hun btw-kosten. De financiële administratie moet op bepaalde punten worden veranderd. Vervolgens moeten aanpassingen worden gemaakt in administratieve organisatie en kostenallocatie om optimaal gebruik te kunnen maken van de keuze om btw te mogen berekenen over diensten aan zakelijke afnemers. Dit wordt een belangrijk concurrentie-instrument, omdat dit een significante verlaging van de kostprijs betekent. PwC kan bij deze onderwerpen belangrijke ondersteuning bieden.