Onderzoek Europese Commissie

Bestaande btw-regeling belemmert economische efficiëntie

De Europese Commissie (EC) verzocht PwC in 2006 om onderzoek te doen naar de economische gevolgen van btw-vrijstelling voor de financiële sector. Het doel was bewijs te leveren voor de inefficiëntie van de huidige btw-regels en om voorstellen te doen voor verbetering. PwC informeert u er graag over, zodat u inzicht krijgt in probleem en oplossingen.

Bedreiging concurrentiepositie

De EC vroeg PwC onderzoek te doen omdat de btw-regels zijn verouderd en veel onduidelijkheden kennen. De niet-aftrekbare btw bij financiële instellingen is een zodanig grote kostenpost geworden dat dit hun concurrentiepositie bedreigt. Verder vormen de regels een barrière om bedrijfsprocessen uit te besteden. Forse obstakels voor een sector die zich wil meten met landen buiten Europa.

Oplossingen voor verbetering economische efficiëntie

Het rapport van PwC onderbouwt en concludeert dat de bestaande btw-regelgeving voor de financiële en verzekeringssector niet meer aansluit op de realiteit. Het stelsel zorgt voor tal van onzekerheden en vormt een barrière voor economische efficiëntie. PwC doet in het rapport voorstellen om het btw-stelsel aan te passen.

Modernisering btw-stelsel

Mede op basis van deze rapportage heeft de EC in 2007 voorstellen gedaan voor modernisering van het btw-stelsel in de Europese Unie. Wanneer deze voorstellen worden aangenomen, heeft de financiële sector mogelijkheden om de kostendruk van btw aanzienlijk te verlagen.

Internationaal specialistenteam

Het onderzoek voor de EC werd uitgevoerd door een team van financiële sectorspecialisten van PwC uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België en Nederland.