Huidige stelsel verouderd

Vandaag beginnen met btw-kosten verlagen

Financiële instellingen zijn vrijgesteld van de plicht om btw in rekening te brengen over diensten aan hun klanten. Daardoor hebben deze instellingen - banken, (zorg)verzekeraars, pensioenfondsen en investeerders - weinig mogelijkheden om de btw op hun gemaakte kosten terug te vragen van de Belastingdienst. PwC kan hierbij helpen, zodat de de btw-druk op uw organisatie wordt verlaagd.

Weinig bekend over terugvorderen btw

De btw die financiële instellingen betalen aan leveranciers is een significante kostenpost. Het gaat vaak om enkele tot honderden miljoenen euro’s. Toch is er weinig bekend over de mogelijkheden om btw terug te vorderen. Terwijl het met de juiste kennis relatief eenvoudig is om de btw-kosten flink te verlagen.

Verlaging btw-kosten kan vandaag al

Waar kostenbesparing voor elke onderneming aantrekkelijk is, geldt dat voor de financiële sector nu misschien wel meer dan ooit. De kredietcrisis leidt bij veel partijen tot noodzakelijke kostenbesparingsprogramma’s. Verlaging van de btw-kosten is vandaag al mogelijk voor uw organisatie. Dat kan een fikse bijdrage leveren aan besparingen, zonder verzeild te raken in lastige reorganisaties van businessmodel of werknemersbestand.

Modernisering btw-stelsel vraagt aanpassingen sector

Naast het verlagen van de btw-druk zijn Nederlandse en Europese financiële instellingen in de toekomst gebaat bij aanpassingen van het btw-stelsel zoals die nu door de Europese Commissie worden voorgesteld. Want doordat de btw-kosten nu worden doorberekend aan de consument, is de Europese sector stukken duurder uit dan concurrenten uit bijvoorbeeld Zwitserland of de Verenigde Staten. Modernisering van het Europese btw-stelsel is goed voor de sector, maar vergt ook aanpassingen van de financiële instellingen zelf.

Aanpassing btw-stelsel en terugvorderen btw

Meer informatie over de voorgestelde wijzigingen in de belastingwetgeving en de gevolgen daarvan is te lezen onder de noodzaak tot aanpassing btw-stelsel.

Meer weten over het verlagen van de btw-druk? Ga dan naar terugvorderen btw.