IT Auditing

Beheers de risico’s met een effectieve controle

PwC biedt een eersteklas auditbenadering. Zo brengen we IT controls efficiënt in kaart en verschaffen we maximale zekerheid over uw IT omgeving. In een technologisch snel veranderende omgeving helpen wij u proactief risico’s te signaleren en beheersen. We werken hierbij nauw samen met de industrieteams.

Effectieve controle

Uw bedrijf functioneert het best als u met effectieve controlemaatregelen de risico’s beheerst. Dit wordt echter regelmatig over het hoofd gezien bij de ontwikkeling van systemen en processen. Zo worden kansen op stroomlijning gemist en stijgt de kans dat er fouten worden gemaakt. Op termijn kan dit zelfs tot financieel verlies leiden.

Zekerheid

Wij bieden ondersteuning bij de jaarrekeningcontrole, zodat de audit efficiënt verloopt. Daarnaast bieden wij zekerheid over de beschikbaarheid en integriteit van uw systemen, zowel voor als na de implementatie van nieuwe processen en systemen.

Wij kunnen u helpen door

  • Het beoordelen van de betrouwbaarheid van de financiële en transactionele gegevens met specifieke IT audit tools en best practices
  • Het ontwikkelen van controlenmaatregelen, met inbegrip van effectieve methoden en technieken
  • Het beoordelen van controleraamwerken op specifieke onderdelen om een optimale mix te creeëren van handmatige en geautomatiseerde controles
  • Audit van de opzet en werking van IT controles op basis van ons IT Maturity Model. Zo ziet u eenvoudig of uw beheersmaatregelen in lijn liggen met de best practices.

 IT Maturity Model