Klachten en beroepen

Certification Services van PwC doet haar uiterste best om certificeringen en verificaties naar tevredenheid van alle betrokkenen uit te voeren. Klachten en beroepen over onze dienstverlening proberen wij tijdig en adequaat op te lossen.

Procedure

Werkzaamheden van Certification Services vallen onder de juridische entiteit PricewaterhouseCoopers Certification BV. Klachten en beroepen over onze dienstverlening die niet kunnen worden opgelost met de auditor zelf, kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de directeur van PricewaterhouseCoopers Certification BV. Deze stuurt een schriftelijke ontvangstbevestiging van de klacht of het beroep. Vervolgens onderzoeken we de klacht en zal het team van Certification Services de uitslag daarvan schriftelijk aan de indiener rapporteren. Indien nodig treffen we passende maatregelen om genoegdoening te geven aan de indiener om herhaling te voorkomen.

Verschil van inzicht

In geval van een verschil van inzicht over klachten, verplichten Certification Services en haar klant zich om dit ter beoordeling voor te leggen aan de Business Conduct Commissie van PwC die dit vervolgens in behandeling zal nemen.

Financiële gevolgen

Certification neemt niet deel aan overleg over de financiële gevolgen van ondeugdelijkheid van geleverde producten, processen of diensten, tenzij de klant daar uitdrukkelijk schriftelijk om verzoekt.

Openbaarheid van Klachten

Certification Services zal geen klachten met betrekking tot Certification Services of haar klanten openbaar maken, tenzij de rechter dit vereist.