Certification Services

Certification Services is een onderdeel van het wereldwijde PwC-netwerk. De werkzaamheden van Certification Services bestaan uit verificatie en certificering. Wij voeren verificaties uit van CO2- en NOx-rapportages. Verder certificeren we managementsystemen voor informatiebeveiliging op grond van ISO-27001 en elektronische handtekeningdiensten van certificeringdienstverleners op grond van ETSI 101 456.

Accreditatie

Certification Services is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA). Onze accreditatie voor CO2- en NOx-verificaties is geregistreerd onder nummer I267. Onze accreditatie voor informatiebeveiliging (ISO-27001 en ETSI-101456) onder nummer C203.

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn cruciaal bij het uitvoeren van certificerings- en verificatiewerkzaamheden. De professionals van Certification Services garanderen strikte onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Hiervoor gelden strikte acceptatieprocedures voor onze klanten en opdrachten.