EU ETS regelgeving voor luchtvaartindustrie

“Are you ready for take-off?”

Alle luchtvaartmaatschappijen die naar landen binnen de EU vliegen, moeten uiterlijk op 31 maart van het volgende jaar hun CO2-emissieverslag indienen. Dit verslag moet door een onafhankelijke, geaccrediteerde partij worden geverifieerd. Certification Services van PwC kan u, als Nederlands meest toonaangevende verificateur, hierbij als geen ander bijstaan.

European Union Emissions Trading System

Sinds 2010 maakt de luchtvaartindustrie deel uit van het ‘European Union Emissions Trading Scheme’ (EU ETS). Dit verplicht alle luchtvaartmaatschappijen die van, naar en binnen de EU vliegen, jaarlijks de totale CO2-uitstoot voor die vluchten te rapporteren. In het kader van EU ETS moeten luchtvaartmaatschappijen vanaf 2012 emissierechten inleveren op basis van hun CO2-uitstoot. Aan de andere kant kunnen ze emissierechten verdienen door tijdig een geverifieerd tonkilometerverslag over 2010 in te dienen. EU ETS is zodanig ingericht dat er slechts een beperkt aantal emissierechten beschikbaar is.

Miljardenmarkt

De EU wil de CO2-uitstoot op een zo voordelig mogelijke manier verminderen. Daarom is het mogelijk emissierechten te verhandelen. De waarde van verhandelde emissierechten moet door de luchtvaartmaatschappijen verantwoord worden in de fiscale balans. Deze waarde kan oplopen tot miljarden euro’s voor één luchtvaartmaatschappij.

De hoogste kwaliteit

Wij hebben diepgaande kennis over de wet- en regelgeving omtrent EU ETS. We verzorgen de verificaties van meer dan 50 luchtvaartmaatschappijen. Ons verificatieteam bestaat uit een vaste groep van zeer ervaren auditors in Nederland, ondersteund door het wereldwijde PwC-netwerk. Hierdoor kunnen wij de hoogste kwaliteit waarborgen.

Zo kunnen wij u helpen

Certification Services is een toonaangevende onafhankelijke internationale EU ETS-verificateur. Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) en voor de verificatie van de luchtvaartindustrie geaccepteerd door andere lidstaten. We bedienen meer dan 350 bedrijven in verschillende sectoren binnen Europa. Certification kan uw emissie- en tonkilometerrapportages op een kostenfficiënte wijze verifiëren. Deze audit-aanpak integreren we in andere soorten Assurance, zoals ten aanzien van ISO 14064 en CSR rapportages.

Nieuwsbrieven