Risk Assurance

View this page in: English
Gamechangers

Digital trust

Technologische ontwikkelingen bieden veel kansen maar brengen ook risico's met zich mee. Digital trust biedt u de mogelijkheid om deze kansen optimaal te benutten en de risico's te beheersen.

Lees verder

Gamechangers

Transformation confidence

Organisaties zijn steeds afhankelijker van grootschalige transformatie programma’s die gedreven worden door technologische veranderingen. Transformation confidence helpt u inzicht te verkrijgen of het programma binnen de geplande tijd en het beschikbare budget blijft en de verwachte kwaliteit en resultaten oplevert.

Lees verder

Gamechangers

Third Party Assurance

Processen die u uitvoert voor uw klanten zijn essentieel voor hun succes. Door contract portfolio management geeft u uw klanten het vertrouwen dat u die processen goed uitvoert. Dit doet u door een externe verklaring over de beheersing van de processen af te geven.

Lees verder

Gamechangers

Stakeholder response

De waarde van een organisatie is niet volledig te vangen in een jaarrekening. Stakeholder response helpt u inzicht te verschaffen aan investeerders en andere belanghebbenden op welke wijze u invulling geeft aan de strategie en wat daarvan de impact is op de maatschappij.

Lees verder

Gamechangers

Behavioural change

Duurzaam succesvolle organisaties hebben gemeen dat de gewenste en de werkelijke bedrijfscultuur overeenkomen. Het zijn organisaties waarvoor ‘responsible governance’ geen loze kreet is. Behavioural change helpt u bij het sturen op cultuur en gewenst gedrag, zodat ook uw organisatie ‘zegt wat ze doet en doet wat ze zegt’.

Lees verder

Gamechangers

Regulatory response

In alle sectoren van het maatschappelijk verkeer neemt de regelgeving toe. Ondernemingen worden steeds indringender geconfronteerd met compliance vraagstukken. Door regulatory response weet u precies welke regelgeving op uw organisatie van toepassing is en wat de impact is op uw processen, systemen, data en mensen.

Lees verder

Gamechangers

Business Resilience

Demografische veranderingen, economische crisis, milieuvraagstukken en technologische ontwikkelingen bieden kansen maar vormen ook risico’s. Organisational resilience helpt u om de kwetsbare plekken te identificeren en vervolgens uw onderneming weerbaar te maken ten aanzien van korte en lange termijn veranderingen.

Lees verder

Risk Assurance

Economische ontwikkelingen en technologische vernieuwing brengen risico’s met zich mee. PwC helpt u de valkuilen te ontwijken. Wij kennen de markttrends. We hebben de risico’s in kaart gebracht en bieden innovatieve oplossingen. Het is ons doel uw strategische partner te zijn in assurance services en u te helpen uw processen, systemen en mensen te beschermen, kansen te benutten  en projecten veilig naar een goed einde te begeleiden.