IAF Evaluator

Evalueren van de Internal Audit Functie

De IAF Evaluator is een door PwC ontwikkelde prestatie-evaluatie tool waarmee u acht kerncompetenties van uw Internal Audit Functie (IAF) analyseert. Het instrument geeft u inzicht in het functioneren van uw IAF ten opzichte van leading practices en biedt handvatten voor eventuele verbeteringen.

Kerncompetenties

Score % per kerngebiedBij de evaluatie ligt de focus niet primair op compliance met IIA standaarden. Scope of grootte van de afdeling is niet van belang. De kerncompetenties die geëvalueerd worden zijn:

 • afstemming met de organisatie;
 • focus op risico;
 • onderhouden van relaties;
 • kosteneffectiviteit;
 • talentmodel;
 • klantgerichte cultuur;
 • kwaliteit en innovatie;
 • technologie.

Hoe kunnen wij u helpen

De resultaten van de evaluatie geven u:

 • per kerncompetentie concreet inzicht in de prestaties van uw IAF ten opzichte van leading practices;
 • een verbeterplan met concrete acties, onder meer door het weergeven van de relatieve prestaties op de verschillende kerncompetenties;
 • noodzakelijke ingrediënten voor de IAF strategie door een gerichte en geïntegreerde analyse van de prestaties van uw IAF over de acht kerncompetenties heen.

Score per kerngebied