Corporate Governance Services

Goed bestuur is meer dan ooit een voorwaarde, gezien regelgeving en om continuïteit te waarborgen. Veel middelgrote en grotere, beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen zoeken naar manieren om het toezicht op het goed functioneren van hun onderneming te professionaliseren. Omdat eenduidige governance-richtlijnen ontbreken voor niet-beursgenoteerde ondernemingen en (semi-)publieke organisaties, worden veel organisaties gedwongen opnieuw het wiel uit te vinden.

Goed bestuur als normale gang van zaken

Alleen bestuurders verkeren in de positie om de toon te kunnen zetten en de verantwoordingsplichten te kunnen bepalen voor goed bestuur. Maar hoe creëert u een solide fundament voor de naleving van ‘juiste opvattingen’ en het ‘juiste gedrag’? Een fundament dat ervoor zorgt dat de mensen in uw organisatie als vanzelfsprekend handelen op een wijze die de goede reputatie van uw onderneming beschermt en versterkt. Hoe zorgt u voor effectieve integratie met de dagelijkse bedrijfsvoering en lange termijn strategie? Hoe zorgt u voor goede interne beheersing in de top? Maar ook: hoe houdt u zicht op het kostenplaatje van de naleving van regelgeving? Sorteren investeringen wel het gewenste effect?

Risico’s in goede banen leiden

Risicomanagement, en rapportage daarover, hebben de laatste tijd nadrukkelijk aan belang gewonnen. PwC levert alle organisaties met activiteiten die onder een toezichthouder vallen ondersteuning, advies en assurance om te helpen de risico’s op het gebied van regelgeving in goede banen te leiden. In een voortdurend veranderende omgeving waarin regelgeving continue evolueert, helpen wij u te alle bestaande en toekomstige risico’s op het gebied van regelgeving te identificeren, in goede banen te leiden en te beheersen. Een pro-actieve in plaats van een afwachtende benadering van de regelgeving is tegenwoordig een permanent strategische noodzaak.

Wat kunt u van PwC verwachten?

 • Risico’s in kaart brengen, en beheersingsmaatregelen ontwerpen en implementeren
 • Ontwerp en implementatie van Governance structuren
 • Onrechtmatigheden onderzoeken en adviseren van bestuur en commissarissen (fraude onderzoek)
 • Commissarisopleiding (i.s.m. Universiteit Nyenrode)
 • Corporate Governance trainingen
 • Advisering over prestaties en verantwoordingsplicht van de raad van bestuur en het management
 • Advies over de ‘fit’ tussen commissariaat en persoonlijkheid van de commissaris
 • Integratie van governance in de organisatie
 • Corporate governance training (b.v. communicatie tussen Raad van Commissarissen, Audit Commissie en Raad van Bestuur)
 • Signaleren en aanpakken van klachten en schending van wetgeving en interne procedures
 • Richting geven aan, en creëren van transparantie over het beloningsbeleid