Schuldfinanciering

Schuldfinanciering is een populair middel voor ondernemingen om kapitaal op te halen. Afhankelijk van uw specifieke situatie kunnen verschillende obligatieproducten de voorkeur hebben. Onze ervaren adviseurs kennen de mogelijkheden en staan u graag terzijde.

Uitgifte obligatie deskundig begeleid

Bij de uitgifte van een obligatie werken meerdere partijen intensief samen. Denk hierbij aan advocaten, banken en toezichthouders. Gedurende het proces moeten de belangen van al deze betrokkenen met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Vaak in een kort tijdsbestek en met strikte deadlines. Deskundige begeleiding in elke fase van het proces is hierbij onmisbaar.

Van beursgenoteerde obligatie tot onderhandse lening

Of het nu gaat om een Euro Medium Term Note (EMTN) programma, een beursgenoteerde obligatie of een onderhandse lening, de basis van schuldfinanciering is de financiële gezondheid van uw onderneming.

Bond Readiness scan

Vooral wanneer eerdere ervaring met kapitaalmarkttransacties ontbreekt of als uw onderneming een verhoogd risicoprofiel heeft, kan onze Bond Readiness scan van grote waarde zijn. Hiermee bereidt u uw onderneming voor op het uitgifteproces en de daaropvolgende verplichtingen.

Buitenlandse obligatieproducten

Dankzij ons internationale netwerk behoort ook het aangaan van buitenlandse obligatieproducten uit bijvoorbeeld Azië en de Verenigde Staten tot de mogelijkheden.

Zo kunnen wij u helpen

  • adviseren over de beschikbare financieringsmogelijkheden;
  • het uitvoeren van een Bond Readiness scan;
  • assisteren bij het projectmanagement;
  • uitvoeren van de assurance werkzaamheden, inclusief de comfort letter;
  • assisteren bij het opstellen van bijzondere financiële overzichten (special purpose / carve-out financial statements).

Micheal Bellin“Kapitaalmarkten zijn volatiel. Dit maakt de keuze voor een financieringsvorm voor een onderneming niet makkelijker. De verschillende vormen van vreemd vermogen dienen goed besproken te worden omdat ze het bedrijf voor een langere periode vastleggen en dienen aan te sluiten met de langetermijnplannen van de onderneming.”
Michael Bellin