Begeleiding bij kapitaalmarkttransacties

Met PwC een soepele gang van zaken

Wanneer alle voorbereidingen zijn getroffen, kan de daadwerkelijke beursgang of aandelenemissie van start gaan. Ook in deze fase garanderen onze experts een soepele gang van zaken.

Complex proces

Bij een beursgang zijn meerdere partijen intensief betrokken. Om aan de strakke deadlines te kunnen voldoen, moeten alle informatiestromen efficiënt gecoördineerd worden.

Zo kunnen wij u hierbij helpen

Als een ervaren en onafhankelijke partij assisteren wij bij:

  • het samenstellen van de benodigde financiële en bedrijfsinformatie om het prospectus te kunnen schrijven en overige transactiedocumentatie op te kunnen stellen;
  • alle noodzakelijke commerciële, operationele, business en financiële due diligence activiteiten;
  • het opstellen van het prospectus en het ontvangen van goedkeuring van de toezichthouders;
  • het voorbereiden van de marketing van de beursgang (roadshows en analistenpresentaties);
  • het projectmanagement.

Martin Coenen“In de uitvoering van een beursgang doen zich vrijwel altijd onvoorziene gebeurtenissen voor waardoor ad hoc beslissingen en acties nodig zijn om het proces niet te laten verzanden en om het belang van uw onderneming te bewaken.”
Martin Coenen