>

Specials - Asset management

Binnen asset management zijn er veel ontwikkelingen gaande die de hele keten in de industrie raken. Het complexe huidige ondernemingsklimaat vraagt om een geïntegreerde benadering.

Wat zijn actuele thema's die spelen in uw branche? Hoe kunnen wij daar waarde aan toevoegen?